Navigačný riadok

Miernejšie pravidlá EÚ pomôžu malým a stredným podnikom získať prístup ku kľúčovému financovaniu - 21/01/2014

Podpredseda Komisie a komisár EÚ pre hospodársku súťaž Joaquín Almunia

EÚ by chcela uľahčiť spoločnostiam získavanie kľúčových financií na investovanie.

Zmeny pravidiel EÚ o štátnej pomoci sú reakciou na skutočnosť, že od finančnej krízy v roku 2008 približne jedna tretina malých a stredných podnikov v Európe nie je schopná získať kapitál pre svoj rast a rozvoj.

Začínajúce podniky a rastúce podniky sú stále vo veľkej miere závislé na tradičných bankových úveroch, ktoré sa v dôsledku úverovej krízy značne obmedzili.

Preklenutie nedostatku financovania

Toto zlyhanie trhu má vplyv na celý vývoj spoločností od ich počiatočného štádia, komplikuje investície do nových myšlienok a znižuje prevádzkový kapitál na každodenné operácie.

Celkovým cieľom je zaviesť pravidlá, ktoré sú jednoduché, pružné a poskytnú malým a stredným podnikom rýchlejší prístup k rizikovému financovaniu, aby mohli prinášať nové produkty a nápady na trh.

Pravidlá EÚ o štátnej pomoci pre podniky boli vytvorené pred úverovou krízou s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre spoločnosti. Tieto pravidlá však obmedzujú vlády členských štátov, ak chcú pomôcť spoločnostiam, ktoré nie sú schopné získať financovanie v súkromnom sektore.

Podpora rastu a tvorby pracovných miest

Nové usmernenia Komisie odstránia tieto obmedzenia, pomôžu preklenúť nedostatok financií a umožnia členským štátom vytvoriť schémy, ktoré uľahčia prístup spoločností k širšej škále nástrojov financovania, ako sú kapitálové investície a záruky.

Očakáva sa, že takéto národné schémy podporia záujem súkromných investorov o investície do malých a stredných podnikov.

Tieto zmeny predstavujú významný príspevok k úsiliu EÚ o oživenie hospodárskeho rastu v časoch ťažkých pre mnohé podniky a mali by prispieť k tvorbe pracovných miest.

Na rozdiel od súčasnej maximálnej hranice 1,5 mil. EUR na podnik ročne, budú spod dohľadu Komisie oslobodené väčšie sumy pomoci – až do výšky 15 mil. EUR na podnik. Táto zmena umožní Komisii zamerať sa na prípady s najväčším vplyvom na hospodársku súťaž.

Nové pravidlá, ktoré vychádzajú z rozsiahlych konzultácií s vládami členských štátov EÚ, sa budú uplatňovať od 1. júla 2014 a sú súčasťou širokej revízie nariadení EÚ v oblasti hospodárskej súťaže. 

Tlačová správa – nové pravidlá o rizikovom financovaní DeutschEnglishfrançais

Najčastejšie otázky – nové pravidlá o rizikovom financovaní English

Nové usmernenia o rizikovom financovaní English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy