Navigacijski put

Jednostavnija pravila EU-a pomoći će malim poduzećima u pristupu vitalnom financiranju - 21/01/2014

Potpredsjednik Komisije i povjerenik za tržišno natjecanje Joaquín Almunia

EU će poduzećima olakšati pribavljanje financijskih sredstava nužnih za ulaganje.

Promjene pravila EU-a o državnim potporama („državne potpore”) odgovor su na činjenicu da od financijske krize 2008. gotovo trećina malih i srednjih poduzeća diljem Europe nije mogla dobiti financiranje koje im je potrebno za rast i razvoj.

Novoosnovana poduzeća i poduzeća u razvoju i dalje u velikoj mjeri ovise o tradicionalnom bankovnom kreditiranju koje je uslijed kreditne krize znatno smanjeno.

Premostiti jaz u financiranju

Taj tržišni nedostatak utječe na razvoj poduzeća od faze osnutka nadalje, čime se otežava ulaganje u nove projekte i smanjuje obrtni kapital za svakodnevno poslovanje.

Opći je cilj uvesti jednostavna i fleksibilna pravila kojima će se osigurati brži pristup financiranju rizika za mala poduzeća, omogućujući im da na tržište uvedu nove proizvode i ideje.

Pravilima EU-a o državnoj potpori za poduzeća, osmišljenima prije kreditne krize kako bi se osigurali ravnopravni uvjeti za trgovačka društva, ograničila se sposobnost država članica EU-a da pruže potporu poduzećima koja nisu u mogućnosti prikupiti financijska sredstva u privatnom sektoru.

Poticanje rasta i otvaranja radnih mjesta

Novim smjernicama Komisije skratit će se birokratski postupak, čime se pridonosi premošćivanju jaza u financiranju, a državama članicama EU-a omogućuje uvođenje programa kojima se poduzećima olakšava pristup širem opsegu financijske potpore, poput kapitala i jamstava.

Cilj je pružiti veći poticaj privatnim ulagateljima za ulaganja u mala i srednja poduzeća na temelju takvih nacionalnih programa.

Promjene su važan doprinos naporima koje EU ulaže u ponovno pokretanje gospodarskog rasta u razdoblju teškom za mnoga poduzeća, a trebale bi pridonijeti i otvaranju radnih mjesta.

Od kontrole Komisije izuzet će se veći iznosi potpore (do 15 milijuna EUR po poduzeću), u usporedbi sa sadašnjim maksimalnim pragom od 1,5 milijuna EUR po poduzeću godišnje. Tom će se promjenom Komisiji omogućiti da se usredotoči na slučajeve koji imaju najveći utjecaj na tržišno natjecanje.

Nova pravila, koja će uslijediti nakon opsežnog savjetovanja s vladama EU-a, primjenjivat će se od 1. srpnja 2014. te čine dio sveobuhvatne revizije pravila EU-a o tržišnom natjecanju. 

Priopćenje za tisak – Nova pravila o financiranju rizika DeutschEnglishfrançais

Često postavljana pitanja – Nova pravila o financiranju rizika English

Nove smjernice o financiranju rizika English

Odaberite verziju s visokim kontrastom Postavi normalnu veličinu fonta na stranici Povećaj veličinu fonta za 200% pošalji ovu stranicu prijatelju Ispiši ovu stranicu

 

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

Da Ne

Što ste tražili?

Imate li prijedloge?

Korisne poveznice