Cosán nascleanúna

A bhuí le rialacha an AE a mhaolú, beidh gnólachtaí beaga in ann maoiniú riachtanach a fháil - 21/01/2014

Coimisinéir frith-iontaobhais an AE agus leasuachtarán an Choimisiúin Joaquín Almunia

Tá an AE chun é a dhéanamh níos éasca do chuideachtaí an maoiniú a fháil is gá le hinfheistíocht a dhéanamh.

Teastaíonn na hathruithe ar rialacha an AE maidir le tacaíocht ó rialtais (nó "státchabhair") de thoradh a bhfuil tite amach ó thosaigh an ghéarchéim airgeadais in 2008 i leith, is é sin nach féidir le thart ar thrian de chuideachtaí beaga agus meánmhéide na hEorpa an maoiniú is gá chun fás agus forbairt a fháil.

Den chuid is mó, tá gnólachtaí nuathionscanta agus gnólachtaí atá ag fás fós ag brath ar iasachtaí traidisiúnta bainc, atá gearrtha siar go mór de dheasca an ghéarchoir creidmheasa.

An bhearna maoinithe a laghdú

Tá an teip seo sa mhargadh tar éis tionchar a imirt ar fhorbairt cuideachtaí ag gach céim, ó chuideachtaí nuathionscanta ar aghaidh, rud a chiallaíonn gur deacair infheistíocht a dhéanamh i bhfiontair nua agus gur lú an caipiteal oibre atá ar fáil d'oibríochtaí laethúla.

Tá sé i gceist rialacha a thabhairt isteach atá simplí agus solúbtha lenar féidir le gnóthais bheaga rochtain níos sciobtha a fháil ar mhaoiniú riosca, agus dá bharr sin, beidh sé ar a gcumas táirgí agus smaointe nua a thabhairt chun an mhargaidh.

Mar gheall ar rialacha an AE maidir le tacaíocht stáit do ghnólachtaí - rialacha a ceapadh roimh an ngéarchor airgeadais chun cothrom iomaíochta a chinntiú do chuideachtaí - tá teorainn curtha le cumas rialtais an AE cabhrú le cuideachtaí nach féidir leo maoiniú a fháil san earnáil phríobháideach.

Borradh a chur faoin bhfás agus faoi chruthú fostaíochta

Leis na treoirlínte nua ón gCoimisiún cuirfear deireadh leis an rómhaorlathas, sa chaoi go mbeidh laghdú ar an mbearna maoinithe agus ionas gur féidir le tíortha an AE scéimeanna a bhunú lenar féidir le cuideachtaí rochtain a fháil ar raon níos leithne tacaíochta maoinithe, amhail cothromas agus ráthaíochtaí.

Táthar ag súil go dtabharfaidh scéimeanna náisiúnta den chineál sin spreagadh níos mó d'infheisteoirí príobháideacha infheistíocht a dhéanamh i gcuideachtaí beaga agus meánmhéide.

Tá tábhacht ag baint leis na hathruithe sa chaoi go gcuireann siad le hiarrachtaí an AE borradh a chur faoin bhfás eacnamaíoch an athuair le linn na tréimhse seo atá dian ar go leor cuideachtaí, agus ba cheart go mbeidís ina gcúnamh ó thaobh poist a chruthú.

Beidh cuid mhór den chabhair - suas le EUR 15 mhilliún an gnóthas - díolmhaithe ó iniúchadh ón gCoimisiún, i gcomparáid le huastairseach EUR 1.5 milliún an gnóthas in aghaidh na bliana faoi láthair. Mar gheall ar an athrú sin beidh an Coimisiún in ann díriú ar na cásanna a mbíonn an tionchar is mó acu ar iomaíocht.

Beidh na rialacha nua, a bhí mar thoradh ar chomhairliúchán leathan le rialtais an AE, i bhfeidhm ón 1 Iúil 2014 agus tá siad mar chuid d'ollchóiriú níos leithne ar na rialacháin ón AE maidir le hiomaíocht. 

Preaseisiúint - Rialacha nua maidir le maoiniú riosca DeutschEnglishfrançais

Ceisteanna coitianta - Rialacha nua maidir le maoiniú riosca English

Treoirlínte nua maidir le maoiniú riosca English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links