Sti

Lempelse af EU's regler vil hjælpe små virksomheder med at få adgang til nødvendig finansiering - 21/01/2014

EU's konkurrencekommissær og næstformand i Kommissionen, Joaquín Almunia

EU vil gøre det lettere for virksomhederne at rejse uundværlig kapital til investeringer.

Ændringerne af EU's regler om offentlige tilskud (eller "statsstøtte") er en reaktion på, at siden finanskrisen i 2008 har omkring en tredjedel af de små og mellemstore virksomheder i Europa ikke været i stand til at opnå den finansiering, de skal bruge for at vokse og udvikle sig.

I det store og hele er nystartede og voksende virksomheder stadig dybt afhængige af traditionelle banklån, som er blevet kraftigt beskåret som følge af kreditkrisen.

Vi mindsker finansieringskløften

Dette markedssvigt har påvirket udviklingen af virksomheder lige fra startfasen, gjort det vanskeligt at investere i nye foretagender og reduceret kapitalen til den daglige drift.

Det overordnede mål er at indføre regler, som er enkle og fleksible og giver hurtigere adgang til risikokapital til små virksomheder, så de kan bringe nye produkter og idéer på markedet.

EU-reglerne om statsstøtte for erhvervslivet – der er udarbejdet før kreditkrisen for at sikre lige konkurrencevilkår for virksomhederne – har begrænset EU-landenes regeringers muligheder for at hjælpe virksomheder, der er ude af stand til at skaffe finansiering i den private sektor.

Mere vækst og flere job

Kommissionens nye retningslinjer vil reducere bureaukratiet, bidrage til at slå bro over finansieringskløften og tillade EU-landene at etablere ordninger, der gør det lettere for virksomhederne at få flere finansieringsmuligheder såsom egenkapital og garantier.

Håbet er, at sådanne nationale ordninger vil give private investorer større incitament til at investere i små og mellemstore virksomheder.

Ændringerne er et vigtigt bidrag til EU's bestræbelser for at puste nyt liv i den økonomiske vækst i vanskelige tider for mange virksomheder og skulle medvirke til at skabe arbejdspladser.

Større støttebeløb – op til 15 mio. euro pr. virksomhed – vil blive fritaget for Kommissionens undersøgelser. I dag er det årlige maksimumsbeløb på 1,5 mio. euro pr. virksomhed. Denne ændring vil gøre det muligt for Kommissionen at fokusere på de sager, som har den største virkning for konkurrencen.

De nye regler, der bygger på omfattende høringer af EU's regeringer, træder i kraft den 1. juli 2014 og er led i en bredere revision af EU's konkurrenceregler. 

Pressemeddelelse – Nye regler for risikokapital DeutschEnglishfrançais

Spørgsmål og svar – Nye regler for risikokapital English

Nye retningslinjer for risikokapital English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links