Cesta

Lepší dostupnost finančních prostředků pro malé podniky v EU - 21/01/2014

Místopředseda Komise odpovědný za politiku hospodářské soutěže Joaquín Almunia

Unie chce malým podnikům usnadnit financování investic.

Motivem změn v předpisech EU týkajících se státních podpor byla skutečnost, že od začátku finanční krize v roce 2008 není přibližně jedna třetina malých a středních podniků v celé Evropě schopna získat finanční prostředky na svůj růst a rozvoj.

Začínající a rozvíjející se firmy stále do velké míry závisejí na tradičních bankovních půjčkách, jejichž nabídka v důsledku úvěrové krize radikálně poklesla.

Řešení úvěrového deficitu

Toto tržní selhání ovlivnilo rozvoj podniků ve všech fázích – od zahájení podnikání po expanzi – a omezilo možnost investovat do nových projektů. Zároveň snížilo provozní kapitál zajišťující běžný chod firem.

Celkovým cílem současné iniciativy je zavést jednoduchá a flexibilní pravidla, která zvýší možnost malých podnikům využít rizikové financování, díky němuž budou moci inovovat a uvádět na trh nové výrobky.

Pravidla EU týkající se státní podpory pro podniky (vypracovaná ještě před propuknutím úvěrové krize s cílem zajistit rovné podmínky pro podnikání) omezila možnost jednotlivých států Unie pomáhat podnikům, které nejsou schopny získat finanční prostředky ze soukromého sektoru.

Stimulace růstu a zaměstnanosti

Nové pokyny Komise zjednoduší administrativní formality, pomohou odstranit nedostatek finančních prostředků a dovolí členským státům zavést další programy finanční podpory pro podniky, např. soukromý kapitál nebo záruky.

Tyto vnitrostátní programy by měly zvýšit motivaci soukromých investorů vložit finanční prostředky právě do malých a středních podniků.

Přijaté změny jsou důležitou součástí snah EU o oživení hospodářského růstu v době, která je pro mnohé podniky velmi složitá. Jejich cílem je také podpořit tvorbu nových pracovních míst.

Dále se zvýší objem podpory, který nebude podléhat kontrole ze strany Komise, a to až na 15 milionů eur na podnik. V současnosti tato maximální částka dosahuje 1,5 milionu eur na podnik za celý rok. Komise se díky těmto novým pravidlům bude moct více soustředit na případy, které mají skutečně zásadní dopad na hospodářskou soutěž.

Nová pravidla byla schválena po rozsáhlých konzultacích s jednotlivými členskými státy a začnou platit od 1. července 2014. Jsou součástí širší revize předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže. 

Tisková zpráva – Nová pravidla týkající se rizikového financování DeutschEnglishfrançais

Časté otázky – Nová pravidla týkající se rizikového financování English

Nové pokyny k rizikovému financování English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy