Sökväg

Bättre skydd för företagshemligheter i EU - 28/11/2013

Del av datorskärm och tangentbord i skum belysning © EU

EU föreslår nya regler för att skydda företag mot stöld eller missbruk av hemlig information. Reglerna ska främja innovation och samarbete.

Företagshemligheter, dvs. konfidentiell information som Googles sökalgoritm eller receptet på en viss parfym, kan få ett bättre skydd med de nya regler som föreslås av EU-kommissionen.

Reglerna ska skydda företag mot stöld och missbruk av kommersiellt värdefull information.

Enligt förslaget ska de nationella domstolarna lättare kunna pröva sådana ärenden och de drabbade företagen enklare få ersättning. Dessutom införs en EU-omfattande definition av begreppet företagshemligheter.

Ett växande problem

En aktuell undersökning visar att vart femte företag i EU har drabbats av stöldförsök de senaste tio åren och antalet växer. Det beror bland annat på hårdare konkurrens på världsmarknaden och ökad användning av digital teknik.

Företagen kan inte hävda att de har ensamrätt till företagshemligheter till skillnad från t.ex. upphovsrätt och varumärken, men det innebär förstås en konkurrensfördel att vara först med en idé. Konkurrenterna försöker därför ofta skapa liknande produkter eller lösningar.

Skyddet för företagshemligheter varierar stort mellan EU-länderna och vissa länder har ingen särskild lagstiftning. Därför är det ofta svårt för de drabbade att dra sitt ärende inför domstol.

En säkrare miljö

Problemet försvårar innovation och företagssamarbete över gränserna, eftersom företagens uppfinningar och forskning inte alltid skyddas ordentligt. Småföretagen är särskilt utsatta, eftersom patentkostnaderna gör att de är mer beroende av företagshemligheter.

Kommissionens förslag skapar en säkrare miljö där företagen kan skapa och dela information.

Förslaget ska nu diskuteras i ministerrådet och Europaparlamentet.

Pressmeddelande – Kommissionen föreslår regler mot stöld av konfidentiell företagsinformation

Företagshemligheter – Vanliga frågor English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar