Navigačný riadok

Lepšia ochrana obchodného tajomstva v EÚ - 28/11/2013

Časť počítačovej obrazovky a klávesnice v tlmenom osvetlení © EÚ

EÚ navrhuje nové pravidlá na ochranu podnikov v prípade krádeže alebo zneužitia ich dôverných informácií Pravidlá majú stimulovať inovácie a spoluprácu.

Obchodné tajomstvá – dôverné obchodné informácie, ako napríklad vyhľadávací algoritmus firmy Google alebo receptúra slávneho likéru – by mohli byť vďaka novým pravidlám, ktoré navrhla Európska komisia, lepšie chránené.

Z nových pravidiel budú mať prospech najmä spoločnosti, ktorých podnikanie by bolo vážne ohrozené v dôsledku krádeže alebo zneužitia informácií.

Cieľom návrhov je uľahčiť vnútroštátnym súdom riešenie takýchto prípadov a súvisiacej náhrady škody. Pravidlá navyše prinášajú celoeurópske vymedzenie pojmu „obchodné tajomstvo“.

Rastúci problém

Nedávny prieskum ukázal, že 20 % spoločností zaznamenalo za posledných 10 rokov pokus o krádež obchodného tajomstva, pričom sa ich podiel stále zvyšuje. Tento narastajúci trend je zapríčinený tvrdou celosvetovou konkurenciou a zvýšeným využívaním digitálnych technológií.

Obchodné tajomstvá sa líšia od patentov a práv duševného vlastníctva, ako sú napr. autorské práva a ochranné známky, pretože neposkytujú držiteľom výlučné práva. Konkurujúce si firmy sa často usilujú o vytvorenie podobného výrobku alebo riešenia, ale držiteľ obchodného tajomstva má konkurenčnú výhodu, pretože bol prvý.

Právna ochrana je v EÚ rôzna a niektoré krajiny nemajú osobitné zákony, ktoré by upravovali túto oblasť. Pre poškodené firmy tak môže byť ťažké obrátiť sa na súd, pretože nerozumejú príslušným právnym predpisom iných členských štátov EÚ.

Bezpečnejšie prostredie

Tento problém bráni cezhraničnej obchodnej spolupráci a brzdí inovácie, pretože produkt alebo výskum spoločnosti nemusia byť primerane chránené. Malé podniky sú obzvlášť zraniteľné, pretože náklady na patentovú ochranu spôsobujú, že sa viac spoliehajú na obchodné tajomstvá.

Návrh Komisie zabezpečí bezpečnejšie prostredie na vytváranie a výmenu informácií medzi podnikmi.

O jeho schválení sa bude hlasovať v Rade EÚ a Európskom parlamente.

Tlačová správa — ochrana pred krádežou dôverných obchodných informácií – Komisia navrhuje celoeurópske pravidlá

Obchodné tajomstvo – najčastejšie otázky English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy