Navigointipolku

Lisäsuojaa liikesalaisuuksille EU:ssa - 28/11/2013

Tietokoneen näyttö ja näppäimistö hämärässä valaistuksessa © EU

Komissio ehdottaa uusia sääntöjä, joilla halutaan suojata yrityksiä luottamuksellisten tietojen varkauksilta ja väärinkäytöltä. Tavoitteena on tukea innovointia ja yritysten yhteistyötä.

Liikesalaisuudet – liiketoimintaan liittyvät luottamukselliset tiedot, kuten hakukoneen hakualgoritmi tai hajuveden koostumus – saavat vastaisuudessa parempaa suojaa komission esittämien uusien sääntöjen ansiosta.

Uudistus hyödyttää yrityksiä, joille aiheutuu vahinkoa, kun kaupallisesti arvokasta tietoa varastetaan tai käytetään väärin.

EU-maiden kansalliset tuomioistuimet pystyvät vastaisuudessa paremmin käsittelemään tällaisia tapauksia, ja väärinkäytösten uhrien on helpompi saada korvauksia. Ehdotettuun direktiiviin sisältyy myös koko EU:n kattava liikesalaisuuden käsitteen määritelmä.

Kasvava ongelma

Hiljattain tehdyn tutkimuksen mukaan noin joka viidenneltä yritykseltä on yritetty varastaa liikesalaisuuksia vähintään kerran kymmenen viime vuoden aikana. Varkausyritykset ovat lisääntymässä, mikä johtuu muun muassa kiristyneestä kansainvälisestä kilpailusta ja digitaaliteknologian tehostuneesta käytöstä.

Liikesalaisuudet eroavat patenteista, tekijänoikeuksista ja tavaramerkeistä siinä, että niiden haltijalla ei ole yksinoikeutta työnsä tuloksiin. Kilpailijat voivat vapaasti kehittää samanlaisia tuotteita tai ratkaisuja, mutta liikesalaisuuden haltijalle koituu kilpailuetua siitä, että hän on keksinyt idean ensin.

Yritysten oikeussuoja eri EU-maissa vaihtelee suuresti. Joissakin maissa asiasta ei ole lainsäädäntöä lainkaan. Väärinkäytösten uhrien on vaikea viedä asiansa oikeuteen, jos he eivät tunne muiden EU-maiden sääntöjä.

Turvallisempi liiketoimintaympäristö

Nykytilanne ei ole omiaan kannustamaan yrityksiä kansainväliseen yhteistyöhön ja innovointiin, kun luovan työn tulokselle tai tutkimukselle ei voida taata riittävää suojaa. Erityisen haavoittuvia ovat pienet yritykset, sillä patentoinnin kustannusten vuoksi ne tukeutuvat suuryrityksiä enemmän liikesalaisuuksiin.

Uusilla säännöillä luodaan yrityksille turvallisempi toimintaympäristö, jossa ne voivat paremmin luoda ja jakaa tietoa.

Ehdotus toimitetaan nyt EU:n neuvoston ja Euroopan parlamentin käsiteltäväksi.

Liikesalaisuuksien suojan parantaminen – lehdistötiedote

Liikesalaisuudet – usein kysyttyä English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä