Navigatsioonitee

Ärisaladuste parem kaitsmine ELis - 28/11/2013

Osa arvutiekraanist ja klaviatuurist hämaras valguses© EL

EL esitas uute eeskirjade ettepaneku, et kaitsta ettevõtjaid konfidentsiaalse äriteabe varguse või väärkasutamise eest. Eeskirjade eesmärk on soodustada innovatsiooni ja koostööd.

Komisjon esitas uued eeskirjad, mille abil on võimalik paremini kaitsta ärisaladusi (konfidentsiaalset äriteavet nagu Google'i otsingu algoritm või konkreetse parfüümi retsept).

Eeskirjadest saavad kasu ettevõtjad, kes kannavad kahju väärtusliku äriteabe varastamise või väärkasutamise korral.

Ettepanekute eesmärk on muuta selliste juhtumite menetlemine liikmesriikide kohtutes lihtsamaks ning tagada, et ohvrid saaksid hüvitist. Samuti määratakse ettepanekutega kindlaks „ärisaladuse” määratlus ELis.

Suurenev probleem

Hiljutisest uuringust nähtus, et iga viies ettevõtja on viimase 10 aasta jooksul puutunud kokku katsega varastada temalt ärisaladusi. Selliste juhtumite arv kasvab. Seda soodustavad tegurid on näiteks ülemaailmne karm konkurents ning digitaaltehnoloogia laialdasem kasutamine.

Erinevalt patentidest või intellektuaalomandiõigustest (nagu autoriõigus või kaubamärgid), puudub ärisaladuse puhul ainuõigus. Konkurendid võivad püüda luua sarnaseid tooteid või leida samasuguseid lahendusi (ja sageli teevadki seda), kuid ärisaladuse omanikul on konkurentsieelis, sest tema oli esimene.

Õiguskaitse on ELis liikmesriigiti väga erinev – mõnes riigis ei olegi asjaomast teemat käsitlevaid õigusakte. See muudab ohvrite jaoks juhtumi kohtusse andmise keerukaks, sest nad ei pruugi teiste ELi liikmesriikide õigusakte mõista.

Ohutum keskkond

Asjaomane probleem takistab ettevõtjate piiriülest koostööd ning pärsib innovatsiooni, sest ettevõtja looming või uuringud ei pruugi olla piisavalt kaitstud. Eriti negatiivselt mõjutab see väikeettevõtjaid, sest patendikulud tähendavad seda, et nad sõltuvad ärisaladustest rohkem.

Ettepanekutega tekitatakse turvalisem keskkond, kus ettevõtjad saavad luua ja jagada teavet.

Need esitatakse nüüd hindamiseks nõukogule ja Euroopa Parlamendile.

Pressiteade – Komisjon esitab eeskirjad kaitseks ärisaladuse varguse eest

Ärisaladused – Korduvad küsimused English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad