Διαδρομή πλοήγησης

Οθόνη υπολογιστή και πληκτρολόγιο στο ημίφως © EU

Η ΕΕ προτείνει νέους κανόνες για την προστασία των επιχειρήσεων σε περίπτωση κλοπής ή αθέμιτης χρήσης εμπιστευτικών πληροφοριών. Οι κανόνες αυτοί στοχεύουν στην ενθάρρυνση της καινοτομίας και της συνεργασίας.

Τα εμπορικά μυστικά, δηλαδή εμπιστευτικές επιχειρηματικές πληροφορίες, όπως ο αλγόριθμος αναζήτησης στο Google ή ο χημικός τύπος ενός αρώματος, θα προστατεύονται καλύτερα χάρη στους νέους κανόνες που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι κανόνες αυτοί θα ωφελήσουν τις επιχειρήσεις που θίγονται σοβαρά όταν εμπορικές πολύτιμες πληροφορίες γίνονται αντικείμενο κλοπής ή αθέμιτης χρήσης.

Οι προτάσεις σκοπό έχουν να διευκολύνουν τα εθνικά δικαστήρια στην αντιμετώπιση τέτοιων υποθέσεων και να κάνουν ευκολότερη την αποζημίωση των θυμάτων. Θεσπίζουν επίσης έναν ορισμό των «εμπορικών μυστικών» που θα ισχύει σε όλη την ΕΕ.

Ένα ολοένα μεγαλύτερο πρόβλημα

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, μία στις πέντε επιχειρήσεις έχει έλθει αντιμέτωπη με μία τουλάχιστον απόπειρα κλοπής των εμπορικών μυστικών της κατά τα τελευταία δέκα χρόνια, και ο αριθμός αυτός αυξάνεται συνεχώς. Οι παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτήν την κατάσταση είναι ο σκληρός παγκόσμιος ανταγωνισμός και η αυξημένη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.

Τα εμπορικά μυστικά διαφέρουν από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στο ότι δεν είναι αποκλειστικά. Οι ανταγωνιστές μπορούν να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν παρόμοια προϊόντα ή λύσεις, και συχνά το κάνουν. Ο κάτοχος, όμως, του εμπορικού μυστικού έχει συγκριτικό πλεονέκτημα γιατί δημιούργησε πρώτος το προϊόν.

Η νομική προστασία διαφέρει σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Ορισμένες δε χώρες δεν διαθέτουν ειδική νομοθεσία για το θέμα, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο για τα θύματα να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, καθώς μπορεί να μην κατανοούν τους κανονισμούς άλλων χωρών της ΕΕ.

Ένα ασφαλέστερο περιβάλλον

Το πρόβλημα αυτό παρεμποδίζει τη διασυνοριακή επιχειρηματική συνεργασία και αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα της καινοτομίας, καθώς το δημιουργικό ή ερευνητικό έργο μιας επιχείρησης μπορεί να μην προστατεύεται επαρκώς. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα ευάλωτες δεδομένου ότι, λόγω του υψηλού κόστους κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, βασίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό στο εμπορικό απόρρητο.

Οι σημερινές προτάσεις θα δημιουργήσουν ένα ασφαλέστερο περιβάλλον, στο οποίο οι επιχειρήσεις θα μπορούν να δημιουργούν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες.

Οι προτάσεις αυτές θα υποβληθούν τώρα για αξιολόγηση στο Συμβούλιο Υπουργών και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή προτείνει κανόνες για την προστασία από την κλοπή εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών

Εμπορικά μυστικά – Συχνές ερωτήσεις English

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι