Cesta

Účinnější ochrana obchodního tajemství v EU - 28/11/2013

Zapnutý monitor a klávesnice v zatemnělé místnosti © EU

EU předložila návrh nových pravidel, která by měla podniky chránit před odcizením či zneužitím jejich důvěrných informací. Cílem této iniciativy je podpořit inovace a přeshraniční spolupráci.

Obchodním tajemstvím se rozumí důvěrné informace podniku, ať již jde o vyhledávací algoritmus společnosti Google nebo postup pro výrobu parfému. Evropská komise přichází s návrhem pravidel, jak takové informace lépe chránit.

Díky novým pravidlům bude možné předcházet odcizení či zneužití obchodně hodnotných informací, což podniky zajisté uvítají.

V návrhu se rovněž hovoří o tom, jak vnitrostátním soudům usnadnit práci s takovými případy a jak poškozeným stranám zajistit odpovídající kompenzaci. Kromě toho by se mělo na celoevropské úrovni stanovit, co do obchodního tajemství spadá.

Rostoucí problém

Podle nedávného průzkumu se s pokusem o odcizení obchodního tajemství v posledních 10 letech setkala celá jedna pětina podniků a počet těchto případů stále stoupá. Přispívá k tomu mimo jiné ostrá celosvětová konkurence a intenzivní využívání digitálních technologií.

Obchodní tajemství se od patentů a práv duševního vlastnictví, jako jsou například autorská práva či obchodní známky, liší tím, že nejsou výlučná. Konkurenti se proto často snaží vytvořit podobný výrobek či podobné řešení, nicméně držitel daného obchodního tajemství má konkurenční výhodu v tom, že s nimi přišel první.

Právní ochrana těchto otázek se v jednotlivých zemích EU značně liší. V některých členských státech dokonce neexistuje na ochranu obchodního tajemství žádný zvláštní zákon. Pro poškozené strany je proto těžké se v daném případě obrátit na soud – často totiž nemají znalost právních předpisů v jiných zemích EU.

Bezpečnější prostředí

Tyto otázky často brzdí přeshraniční spolupráci podniků a rovněž odrazují od inovací, jelikož hrozí, že nové produkty či poznatky z výzkumu, které se podniku podaří získat, nebudou dostatečně chráněny a dostanou se do rukou konkurence. Zvlášť velké riziko to je pro malé podniky, protože vysoké náklady spojené s patentováním výrobků je nutí k tomu, že se čím dál častěji spoléhají právě na obchodní tajemství.

Díky opatřením obsaženým v uvedených návrzích Komise by se mělo vytvořit bezpečnější prostředí, v němž budou podniky vytvářet nové produkty, vzájemně spolupracovat a sdílet informace.

Návrhy budou předloženy Radě ministrů a Evropskému parlamentu k posouzení.

Tisková zpráva – Ochrana před odcizením důvěrných obchodních informací: návrh Komise na vytvoření celoevropských pravidel

Obchodní tajemství – Časté otázky English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy