Навигационна пътека

По-добра защита на търговските тайни в ЕС - 28/11/2013

Слабо осветена част от компютърен екран и клавиатура © ЕС

ЕС предлага нови правила за защита на предприятия при кражба или злоупотреба с поверителна информация. Целта на правилата е стимулиране на иновациите и сътрудничеството.

Търговските тайни — поверителна бизнес информация като алгоритъмът за търсене на „Гугъл“ или рецептата за даден парфюм — могат да бъдат защитени по-добре благодарение на нови правила, предложени от Европейската комисия.

Правилата ще са от полза за компаниите в случай на кражба или злоупотреба с ценна от търговска гледна точка информация.

Целта на предложението е да се улесни работата на националните съдилища по такива случаи и получаването на обезщетения от пострадалите. В предложенията е включено и определение за „търговски тайни“, което ще важи в целия ЕС.

Нарастващ проблем

Неотдавнашно проучване показа, че 1 от всеки 5 компании е претърпяла опит за кражба на нейни търговски тайни през последните 10 години, като броят на тези компании нараства. Фактори, които допринасят за това, са ожесточената конкуренция в световен мащаб и засилващото се използване на цифрови технологии.

Търговските тайни се различават от патентите и правата върху интелектуална собственост като авторско права и търговски марки по това, че не са изключителни. Конкурентите могат — и често го правят — да се стремят към сходни продукти или решения, но притежателят на търговската тайна има конкурентно предимство, защото е стигнал до тях пръв.

Правната защита варира значително в рамките на ЕС — в някои страни няма специални закони по този въпрос, което затруднява пострадалите да отнесат въпроса до съда, тъй като може да не разбират разпоредбите на други страни от Съюза.

По-безопасна среда

Този проблем възпрепятства бизнес сътрудничеството отвъд границите и пречи на иновациите, тъй като научно изследване или откритие на дадена компания може да не бъде подходящо защитено. Особено уязвими са малките предприятия, тъй като заради разходите за патентоване те разчитат повече на търговските тайни.

С това предложение ще бъде създадена по-безопасна среда, в която предприятията ще могат да създават и споделят информация.

Предложенията ще бъдат представени за оценка в Съвета на министрите и Европейския парламент.

Съобщение за медиите — Мерки срещу кражбата на поверителна бизнес информация: Комисията предлага правила, важащи в целия ЕС

Търговски тайни — Често задавани въпроси English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки