Navigacijska pot

Jasnejši, razumnejši in cenejši predpisi EU za gospodarsko rast - 02/10/2013

Roka s škarjami reže rdeč trak birokracije © iStockphoto.com

Evropska komisija poenostavlja in celo umika nekatere predpise EU. Tako želi podjetjem in državljanom olajšati življenje ter spodbuditi gospodarsko rast.

Evropska komisija je danes predstavila načrtovane ukrepe po delovnih področjih, s katerimi namerava še dodatno poenostaviti ali celo umakniti predpise EU, zmanjšati obremenitve za podjetja in olajšati izvajanje zakonodaje EU.

Ti ukrepi so bistveni del programa ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT), ki ga je pripravila Komisija.  Samo zakonodaja EU, ki ustreza svojemu namenu, lahko Evropi pomaga okrepiti gospodarsko rast in zaposlovanje.

Predsednik José M. Barroso je dejal: „Naloga Evrope je poiskati rešitve za velike izzive, s katerimi se vsi skupaj srečujemo. Če hočemo biti učinkoviti, se moramo osredotočiti na resnično najpomembnejša vprašanja in pri urejanju upoštevati pravo mero. To, kar je dobro, ni vedno dobro tudi na evropski ravni. Zato moramo dobro premisliti, ali sploh, kdaj in kje ukrepati na evropski ravni.“

S tem je predsednik Komisije še ponovil svoje sporočilo iz govora o stanju v Uniji 11. septembra: „Evropa mora igrati glavno vlogo pri pomembnih vprašanjih in stransko pri manj pomembnih.“

Dodal je še: „S programom REFIT bo Komisija izvedla najobsežnejši projekt poenostavitve zakonodaje EU doslej. Z dosledno uporabo načel subsidiarnosti in sorazmernosti ne bomo ogrozili pomembnih pridobitev za državljane in podjetja, ki so jih prinesli predpisi EU, zlasti pravil o enotnem trgu. Današnji sveženj ukrepov je zgolj pragmatičen pogled na prihodnje urejanje v Evropi, ki ga predstavljamo le nekaj mesecev pred volitvami v Evropski parlament maja 2014.“

Skupaj z načrti je Komisija objavila tudi rezultate pregleda zakonodaje EU, v katerem je opredelila širok razpon tekočih in predlaganih ukrepov.  V prihodnje bo pripravljala še pregled stanja, s katerim bo spremljala napredek na evropski in nacionalni ravni.

Prvi uspehi že vidni, treba se je osredotočiti na najpomembnejša vprašanja

Za mala in srednje velika podjetja so že v veljavi ukrepi za zmanjšanje upravnega bremena, vključno z elektronskim izdajanjem računov z obračunanim DDV ter izjemami ali posebnimi ureditvami glede računovodstva, elektronskih odpadkov in statistike trgovine.

Med letoma 2007 in 2012 se je upravno breme za podjetja, denimo nepotrebne zahteve glede poročanja in obveščanja, zmanjšalo kar za 25 %. To naj bi prineslo zvišanje BDP EU za 1,4 % oz. 150 milijard evrov.

Med glavnimi reformami, namenjenimi poenostavitvi pravil in zmanjšanju stroškov, so uvedba enotnega patenta EU, priprava carinskega zakonika EU in zmanjšanje stroškov uvajanja širokopasovne tehnologije.

Komisija poleg tega zdaj zelo drugače pripravlja novo zakonodajo: pri tem zlasti upošteva potrebe majhnih podjetij ter sistematično uporablja ocene učinka, javna posvetovanja in vrednotenja politik.

V pripravi

Komisija trenutno proučuje več kot 20 pobud za zmanjšanje birokratskih ovir, vključno z ukrepi v zvezi z varnostjo potrošniških proizvodov in zdravjem živali.

Podjetjem naj bi stroške pomagala zmanjšati tudi standardizacija obračuna DDV.

Do konca leta 2014 naj bi izvedli skoraj 50 ocen regulativne obremenitve, med drugim načrtovano preverjanje pravil v zvezi z zdravjem in varnostjo pri delu, delo prek agencije za začasno delo in novi sveženj pravil EU na področju finančnih storitev.

Komisija želi tudi umakniti številne zakonodajne predloge, ki so obtičali v postopku sprejemanja zakonodaje, ter razveljaviti nekatere sprejete zakone, ki morda niso več potrebni.

Ustreznost predpisov

Sodelovanje z drugimi institucijami EU in državami EU

Uspeh programa Komisije za izboljšanje zakonodaje EU bo predvsem odvisen od tega, ali bodo tudi druge institucije EU in vse države članice pokazale enako mero zavzetosti.

Z letnim pregledom stanja bo spremljala napredek v zakonodaji EU in nacionalni zakonodaji ter spodbudila razpravo med državljani, državami, podjetji in civilno družbo.

Pametna pravna ureditev

Upravna obremenitev

Sporočilo za medije: ambiciozni ukrepi Komisije za boljše predpise EU

Sporočilo – Kako zakonodaja EU postaja manj obsežna, bolj poenostavljena in cenejša DeutschEnglishfrançais

Nov zagon za mala podjetja

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave