Ścieżka nawigacji

Uproszczenie przepisów z myślą o wzroście gospodarczym - 02/10/2013

Nożyczki przecinające czerwoną wstęgę © iStockphoto.com

Aby ułatwić życie przedsiębiorstwom i obywatelom, Komisja upraszcza – a nawet wycofuje – niektóre unijne zasady i przepisy.

Dzisiaj Komisja ogłosiła, w jakich obszarach polityki podejmie dalsze działania, aby uprościć lub wycofać wybrane unijne przepisy, zmniejszyć obciążenia dla firm i ułatwić wdrażanie uregulowań.

Działania te będą podejmowane w ramach programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT). Prawodawstwo UE, które dobrze służy zamierzonym celom, jest niezbędne, by ponownie doprowadzić do ożywienia gospodarki i zatrudnienia.

Przewodniczący Barroso powiedział: „Dzięki Unii Europejskiej łatwiej nam jest podjąć trudne wyzwania, przed którymi właśnie stoimy. Aby jednak działać skutecznie, musimy skupić się na właściwych priorytetach i opracować odpowiednią ilość przepisów. Nie wszystkie kwestie trzeba ustalać na szczeblu europejskim. Musimy się dobrze zastanowić, kiedy i w jakiej dziedzinie powinniśmy działać na tym szczeblu”.

W swoim orędziu o stanie Unii z 11 września br. Barroso tak podsumował sytuację: „ UE musi działać na dużą skalę w sprawach ważnych, a na mniejszą w sprawach bardziej błahych”.

Przewodniczący Barroso dodał: „Za pomocą programu REFIT Komisja podjęła najbardziej, jak dotąd, kompleksowe działania, aby uprościć przepisy unijne. Nasze zdecydowane stosowanie zasad pomocniczości i proporcjonalności nie podważy istotnych korzyści dla obywateli i firm, wynikających z przepisów unijnych, zwłaszcza z przepisów będących podstawą jednolitego rynku. W opublikowanym dzisiaj pakiecie REFIT przedstawiono, na kilka miesięcy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014 r., pragmatyczne podejście do przyszłości przepisów unijnych”.

Komisja opublikowała również wyniki przeglądu całości przepisów UE i określiła szereg działań, które są obecnie realizowane lub zostały zaproponowane. Poinformowała także o zamiarze publikowania tablicy wyników w celu śledzenia postępów w tej kwestii na szczeblu unijnym i krajowym.

Wiele już osiągnęliśmy, ale musimy skoncentrować się na właściwych priorytetach

Małe firmy korzystają już z szeregu środków mających na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych. Są to m.in. elektroniczne faktury VAT, zwolnienia lub specjalne systemy dla MŚP w dziedzinie rachunkowości, zużytego sprzętu elektronicznego i statystyk handlowych.

W latach 2007–2012 obciążenia administracyjne (np. niepotrzebne wymogi w zakresie sprawozdawczości i informowania) zmniejszyły się o 25 proc. Powinno to wpłynąć na wzrost unijnego PKB o 1,4 proc., czyli o 150 mld euro.

Najważniejsze reformy mające na celu uproszczenie przepisów i zmniejszenie kosztów obejmują m.in. wprowadzenie jednolitego patentu UE, opracowanie unijnego kodeksu celnego i obniżenie cen budowy i rozbudowy sieci szerokopasmowych.

Znacząco zmienił się również sposób, w jaki Komisja przygotowuje przepisy. Szczególną uwagę zwraca się na potrzeby małych przedsiębiorstw oraz systematycznie wykorzystuje się oceny skutków, konsultacje społeczne i oceny.

Dalsze działania

Obecnie analizowanych jest ponad 20 inicjatyw legislacyjnych na rzecz ograniczenia biurokracji, m.in. w dziedzinie bezpieczeństwa produktów konsumenckich i zdrowia zwierząt.

Ujednolicona deklaracja VAT może pomóc zmniejszyć koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa.

Do końca 2014 r. przeprowadzonych ma zostać prawie 50 ocen w zakresie obciążeń regulacyjnych dotyczących np. zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, pracy tymczasowej, a także szeregu nowych unijnych przepisów UE w sektorze usług finansowych.

Komisja zamierza również wycofać szereg wniosków będących w trakcie procesu legislacyjnego, a także uchylić niektóre z przyjętych przepisów, które nie są już potrzebne.

Sprawność regulacyjna Deutsch (de) English (en) français (fr) português (pt)

Współpraca z innymi instytucjami UE oraz rządami państw UE

Powodzenie komisyjnego programu sprawności i wydajności regulacyjnej będzie w dużej mierze zależeć od stopnia zaangażowania pozostałych instytucji UE oraz państw członkowskich.

Aby śledzić postępy w tej kwestii na szczeblu unijnym i krajowym, jak również wspierać dialog między obywatelami, rządami, przedsiębiorstwami i społeczeństwem obywatelskim, co roku publikowana będzie tablica wyników.

Inteligentne regulacje English (en)

Obciążenia administracyjne

Komunikat prasowy – Komisja podejmuje kolejne ambitne kroki, aby unijne przepisy były mniej skomplikowane

Notatka – Uproszczenie przepisów UE: przykłady DeutschEnglishfrançais

Nowy impuls dla małych przedsiębiorstw

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki