Kruimelpad

Groeigerichte regelgeving: simpeler, slanker, goedkoper - 02/10/2013

Hand knipt rood lint door met een schaar © iStockphoto.com

De Commissie werkt aan een afslanking van de EU-regelgeving. Ze wil het bedrijfsleven en de burger het leven gemakkelijker maken en de economische groei stimuleren.

Vandaag maakt de Commissie bekend welke EU-regels zij gaat vereenvoudigen of zelfs intrekken om de rompslomp voor het bedrijfsleven te verminderen en de wetgeving makkelijker te kunnen toepassen.

Dat is de essentie van haar programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT).  De EU-wetgeving moet afgeslankt worden zodat Europa voor groei en werkgelegenheid kan zorgen.

Of, zoals voorzitter Barroso, het uitdrukte : "Europa is er om oplossingen te vinden voor de grote uitdagingen waar we samen voor staan. Maar we kunnen alleen resultaat boeken als we de juiste prioriteiten en de juiste dosis regelgeving kiezen. Niet alles wat goed is, moeten we per se in Europees verband doen. Laten we twee keer nadenken voordat we aan maatregelen op Europees niveau beginnen.”

Dat strookt overigens met wat hij in zijn "State of the Union"-toespraak op 11 september zei: "De EU moet de grote dingen groots aanpakken en de kleine dingen op kleinere schaal."

En hij voegde eraan toe: "Met REFIT heeft de Commissie de aanzet gegeven tot de meest omvangrijke operatie om de EU-wetgeving slanker en eenvoudiger te maken. Resoluut vasthouden aan het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel doet geen afbreuk aan de grote voordelen van de EU-regelgeving, vooral op het gebied van de interne markt, voor de burger en het bedrijfsleven. Het huidige REFIT-pakket biedt ons een pragmatische kijk op de toekomst van de Europese regelgeving, zo kort voor de Europese verkiezingen van mei 2014.”

Daarnaast heeft de Commissie de resultaten bekendgemaakt van een complete doorlichting van de EU-wetgeving, met tal van lopende of voorgestelde maatregelen.  Zij gaat ook een scorebord publiceren om de voortgang op Europees en nationaal niveau bij te houden.

De juiste prioriteiten

Kleine ondernemingen profiteren al van maatregelen om de de administratieve rompslomp te beperken, zoals elektronische facturering, vrijstelling van bepaalde accountancy-regels en speciale regelingen op het gebied van elektronisch afval en het bijhouden van handelsstatistieken.

Tussen 2007 en 2012 zijn de administratieve lasten van nodeloze rapportageverplichtingen en informatievereisten met 25% verminderd. Daardoor zal het bbp van de EU met naar schatting 1,4% groeien, wat overeenkomt met een bedrag van 150 miljard euro.

Andere belangrijke kostenbesparende vereenvoudigingsmaatregelen zijn de invoering van een gemeenschappelijk EU-octrooi, de ontwikkeling van een EU-douanewetboek en de verlaging van de uitrolkosten voor breedband.

Ook de manier waarop de Commissie wetgeving voorbereidt, is ingrijpend veranderd: zij let nu goed op de behoeften van kleine bedrijven en maakt systematisch gebruik van effectbeoordelingen, openbare raadplegingen en evaluaties.

In de pijplijn

Er liggen meer dan 20 voorstellen om de administratieve rompslomp te verminderen, bijvoorbeeld op het gebied van productveiligheid en de diergezondheid.

Voor bedrijven kan een gestandaardiseerde btw-aangifte helpen kosten te besparen.

Eind 2014 zal er voor bijna 50 voorstellen een evaluatie van de administratieve lasten zijn gemaakt, bijvoorbeeld van de geplande controles op de regels voor de gezondheid en veiligheid op het werk, voor uitzendkrachten en voor financiële diensten.

Tot slot wil de Commissie een aantal voorstellen intrekken die in het wetgevingsproces zijn vastgelopen, net als sommige voorschriften die overbodig zijn geworden.

Samenwerking met andere EU-instellingen en nationale overheden

Bepalend voor het welslagen van het REFIT-programma is het antwoord op de vraag of andere EU-instellingen en de lidstaten even ambitieus zijn als de Commissie.

Op een jaarlijks scorebord zal de vooruitgang van de EU en de nationale overheden worden bijgehouden. Dit moet ook de dialoog tussen burgers, overheden , bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld stimuleren.

Gezonde regelgeving

Slimme regelgeving

Administratieve lasten

Persbericht — Commissie neemt ambitieuze maatregelen om EU-wetgeving minder zwaar te maken

Memo – Zo maakt de EU wetgeving slanker, simpeler en goedkoper DeutschEnglishfrançais

Nieuwe kansen voor kleine bedrijven

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links