Navigacijski put

Spremni za rast – pojednostavnjeno, lakše i jeftinije zakonodavstvo EU-a - 02/10/2013

Ruka koja reže crvenu vrpcu škarama© iStockphoto.com

Komisija pojednostavnjuje ili čak povlači određena pravila i propise EU-a. Cilj je građanima olakšati život, a poduzećima djelovanje te poticati gospodarski rast.

Danas je Komisija utvrdila konkretne daljnje mjere za pojednostavljenje, pa čak i povlačenje, određenih pravila i propisa zakonodavstva EU-a po područjima politike kako bi se poduzećima smanjilo opterećenje i olakšala provedba zakonodavstva EU-a.

Ti su ciljevi u samom središtu Komisijina programa REFIT (program za primjerenost i učinkovitost propisa).  Osiguravanje primjerenosti zakonodavstva EU-a svojoj svrsi ključno je za vraćanje Europe na put prema većem rastu i otvaranju radnih mjesta.

„Europa je tu kako bi nam pomogla pronaći rješenja za velike izazove s kojima se zajedno suočavamo. Međutim, da bismo bili učinkoviti, moramo se pobrinuti da naše djelovanje bude usmjereno na prave prioritete i da imamo primjerenu količinu propisa. Ako je nešto dobro, to ne znači nužno da je dobro i na europskoj razini. Razmislimo dvaput prije nego što donesemo odluku o tome kada i gdje je potrebno djelovati na razini EU-a, odnosno je li takvo djelovanje uopće potrebno,” rekao je predsjednik Barroso.

Ta je izjava u skladu s porukom koju je predsjednik poslao u svojem govoru o stanju Unije 2013., tj. da Europska unija mora biti „velika u velikim stvarima i manja u malim”.

„Programom REFIT”, nastavio je predsjednik, „Komisija je uložila dosad najopsežnije napore u pojednostavnjenje i smanjenje količine propisa EU-a. Svojom odlučnom primjenom načela supsidijarnosti i proporcionalnosti nećemo dovesti u pitanje važne prednosti koje za građane proizlaze iz propisa EU-a, prije svega onih na kojima se temelji unutarnje tržište. Današnji paket REFIT navješćuje pragmatičnu perspektivu za budućnost donošenja propisa u Europi, i to samo nekoliko mjeseci prije europskih izbora koji su na rasporedu u svibnju 2014.”

Uz svoje planove Komisija je objavila i rezultate revizije cjelokupnog zakonodavstva EU-a kojima se definira čitav niz važećih ili predloženih mjera.  Komisija je najavila i da će objavljivati pregled uspješnosti kako bi se pratio napredak na europskoj i nacionalnoj razini.

Mnogo je toga postignuto, no potrebna je jasnija usmjerenost na prave prioritete

Mala poduzeća uživaju koristi čitavog niza postojećih mjera osmišljenih u cilju smanjenja administrativnog opterećenja, uključujući elektronički sustav izdavanja računa s obračunatim PDV-om te izuzeće odnosno primjenu posebnih režima u područjima računovodstva, elektroničkog otpada i trgovinske statistike.

Od 2007. do 2012. administrativna opterećenja poput nepotrebnog izvješćivanja i zahtjeva za dostavu dodatnih informacija smanjena su za 25 %. Na temelju toga očekuje se povećanje BDP-a EU-a za 1,4 % odnosno 150 milijardi EUR.

Velike reforme politika u cilju pojednostavnjenja pravila i smanjenja troškova uključuju uvođenje jedinstvenog patenta unutar EU-a, razvoj carinskog zakonika EU-a i smanjenje cijena uvođenja širokopojasne mreže.

Znatno je izmijenjen i način na koji se zakonodavstvo izrađuje u Komisiji, osobito obraćanjem veće pozornosti na potrebe malih poduzeća i sustavnom primjenom ocjenjivanja učinka, javnih savjetovanja i procjena.

U planu

Trenutačno se razmatra 20 inicijativa za smanjenje birokracije, uključujući mjere povezane sa sigurnošću potrošačkih proizvoda i zdravljem životinja.

Poduzećima bi se standardiziranom prijavom PDV-a pomoglo u smanjenju troškova.

Do kraja 2014. trebalo bi provesti skoro 50 ocjenjivanja regulatornog opterećenja. U to su uključene planirane provjere pravila povezanih sa zdravljem i sigurnošću na radu, osobljem u privremenom radnom odnosu i brojnim novim pravilima EU-a u sektoru financijskih usluga.

Naposljetku, Komisija namjerava povući određeni broj prijedloga koji su zapeli u zakonodavnom procesu te opozvati donesene zakone koji više nisu potrebni.

Suradnja s drugim institucijama EU-a i vladama država članica

Jednaka razina predanosti institucija EU-a i država članica od presudne je važnosti za uspjeh Komisijina programa REFIT.

Objavljivat će se i godišnji pregled uspješnosti kako bi se pratio napredak zakonodavstva EU-a i nacionalnog zakonodavstva te poticao dijalog između građana, vlada, poduzeća i šire javnosti.

Primjerenost propisa

Pametno donošenje propisa

Administrativno opterećenje

Priopćenje za tisak – Komisija poduzima ambiciozne korake u cilju pojednostavnjenja zakonodavstva EU-a

Obavijest – Primjeri kako zakonodavstvo EU-a postaje lakše, jednostavnije i jeftinije DeutschEnglishfrançais

Novi poticaj za mala poduzeća

Odaberite verziju s visokim kontrastom Postavi normalnu veličinu fonta na stranici Povećaj veličinu fonta za 200% pošalji ovu stranicu prijatelju Ispiši ovu stranicu

 

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

Da Ne

Što ste tražili?

Imate li prijedloge?

Korisne poveznice