Cosán nascleanúna

Fónta don fhás: dlíthe an AE a dhéanamh níos simplí, níos éadroime agus níos neamhchostasaí - 02/10/2013

An rómhaorlathas á ghearradh © iStockphoto.com

Tá roinnt rialacha agus rialachán de chuid an AE á simpliú, nó á dtarraingt siar féin, ag an gCoimisiún. Tá sé sin ceaptha éascaíocht a dhéanamh do ghnólachtaí agus do shaoránaigh agus fás eacnamaíoch a chothú.

Tá leagtha amach ag an gCoimisiún inniu, de réir réimse beartais, na réimsí ina ndéanfaidh sé tuilleadh beart chun dlíthe an AE a shimpliú, nó a tharraingt siar más gá, féachaint an t-ualach atá ar ghnólachtaí a laghdú agus cur chun feidhme dlíthe an AE a éascú.

Tá an simpliú sin i gcroílár Chlár an Choimisiúin um Oiriúnacht agus Feidhmíocht Rialála (REFIT). Mura ndéanfar deimhin de go bhfuil reachtaíocht an AE oiriúnach dá feidhm ní fhéadfar an Eoraip a chur ar ais ar an mbealach chun fáis agus post.

Seo mar a labhair an tUachtarán Barroso: "Tá an Eoraip ann chun cuidiú linn teacht ar réitigh ar na mórdhúshláin atá romhainn go léir. Ach má tá réitigh éifeachtacha uainn, ní foláir dúinn na tosaíochtaí cearta a aithint agus díriú orthu agus gan ach an méid ceart rialála a chur i bhfeidhm. An rud atá maith, ní bhíonn sé maith i gcónaí ar an leibhéal Eorpach. Fiafraimís dínn féin faoi dhó é: an gá gníomhú ar leibhéal an AE? cathain is gá gníomhú? agus cá háit ar gá gníomhú?

Tá sin ag teacht le teachtaireacht an Uachtaráin san Aitheasc faoi Staid an Aontais a thug sé an 11 Meán Fómhair: "Caithfidh an AE a bheith mór sna gnóthaí móra agus beag sna gnóthaí beaga."

Dúirt sé, leis: "Tá REFIT ar an gclár is uileghabhálaí dá bhfuil déanta ag an gCoimisiún chun dlíthe an AE a dhéanamh níos éadroime agus níos simplí. Prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta a bheith á gcur i bhfeidhm go docht againn, ní chuirfidh sé i mbaol na mórshochair a bhaineann saoránaigh agus gnólachtaí as an rialáil a dhéanann an AE, na rialacha is bonn don Mhargadh Aonair go háirithe. A bhuí leis an bpacáiste REFIT a fógraíodh inniu, tá athruithe pragmatacha i ndán don rialáil san Eoraip, agus sin roinnt míonna roimh na na toghcháin Eorpacha i mBealtaine 2014."

Mar aon leis na pleananna sin, tá an Coimisiún tar éis na torthaí a fhoilsiú ar athbhreithniú a rinneadh ar reachtaíocht an AE ina hiomláine, doiciméad ina bhfuil cur síos ar raon leathan beart atá ar siúl cheana nó atá beartaithe. Ina cheann sin, tá fógartha ag an gCoimisiún go bhfoilseoidh sé scórchlár chun dul chun cinn ar an leibhéal Eorpach agus sna Ballstáit a leanúint.

Tá go leor bainte amach ach teastaíonn focasú níos grinne ar na tosaíochtaí cearta

Baineann gnólachtaí beaga tairbhe as raon leathan beart atá ann cheana agus arb é is aidhm dóibh cineálacha éagsúla ualaí riaracháin a dhéanamh níos éadroime, cuir i gcás sonrascú CBL leictreonach agus díolúintí nó rialacha speisialta i réimsí na cuntasaíochta, na dramhaíola leictreonaí agus an staidrimh thrádála.

Idir 2007 agus 2012 laghdaíodh faoi 25% cineálacha áirithe ualaí riaracháin amhail tuairisciú gan chall agus oibleagáidí faisnéis a thabhairt. Meastar go dtiocfaidh méadú 1.4% (€150 billiún) ar olltáirgeacht intíre an AE dá bharr sin.

Ar na mór-athchóirithe beartais atá ceaptha rialacha a shimpliú agus costais a laghdú, tá tabhairt isteach paitinne aonair don AE ar fad, ullmhú cóid chustaim don AE, agus laghdú ar an gcostas atá ar idirlíon leathanbhanda a chur ar bun.

Lena chois sin, tá athrú mór déanta ar an gcaoi a n-ullmhaíonn an Coimisiún gníomhartha reachtacha: mar shampla, anois tugtar aird ghéar ar riachtanais gnólachtaí beaga agus trí measúnuithe tionchair, comhairliúcháin phoiblí agus meastúcháin a dhéanamh ar dhóigh chórasach.

Ar na bacáin

Tá corradh le 20 tionscnamh atá ceaptha rómhaorlathas a laghdú á meas faoi láthair, bearta a bhaineann le sábháilteacht táirgí tomhaltóirí agus le sláinte ainmhithe san áireamh.

A fhad a bhaineann le gnólachtaí, d'fhéadfadh an dearbhú caighdeánaithe CBL a bheith ina chuidiú costais a laghdú.

Faoi dheireadh 2014, beidh beagnach 50 measúnú ar ualaí riaracháin déanta. Áirítear leis sin seiceálacha ar na rialacha sláinte agus sábháilteachta san ionad oibre, oibrithe sealadacha gníomhaireachtaí, agus rialacha nua an AE in earnáil na seirbhísí airgeadais.

Agus ar deireadh, is mian leis an gCoimisiún roinnt tograí atá dulta i bhfostú sa phróiseas reachtach a tharraingt siar, agus roinnt dlíthe eile nach bhfuil gá leo a thuilleadh, b'fhéidir, a aisghairm.

Comhar le hinstitiúidí eile an AE agus le rialtais na mBallstát

Beidh éifeacht chlár oiriúnachta rialála an Choimisiún ag brath cuid mhór ar mhian institiúidí eile an AE agus na mBallstát a chuspóirí a bhaint amach.

Foilseofar, leis, scórchlár chun dul chun cinn an AE agus an dul chun cinn i reachtaíocht na mBallstát a leanúint, agus chun dialóg idir saoránaigh, rialtais, gnólachtaí agus an tsochaí shibhialta ina hiomláine a chothú.

Oiriúnacht Rialála

Rialáil chliste

Ualaí riaracháin

Preasráiteas – Céim mhór tugtha ag an gCoimsiún féachaint dlíthe an AE a shimpliú. българскиčeštinadanskDeutscheesti keelελληνικάEnglishespañolfrançaishrvatskiitalianolatviešu valodaMaltiNederlandspolskiportuguêslietuvių kalbamagyarromânăslovenčinaslovenščinasuomisvenska

Meamram – Samplaí den chaoi ina bhfuil dlí an AE ag éirí níos simplí, níos saoire agus ina bhfuil sriantaí ag laghdú DeutschEnglishfrançais

Treisiú do ghnólachtaí beaga

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links