Navigointipolku

Komissio jatkaa EU-lainsäädännön keventämistä - 02/10/2013

Punaista nauhaa leikkaavat sakset © iStockphoto.com

EU jatkaa toimia lainsäädännön yksinkertaistamiseksi. Sääntöjen keventämisen ja jopa kumoamisen tarkoituksena on helpottaa yritysten ja kansalaisten toimintaa sekä edistää talouskasvua.

Komissio esittää uudessa tiedonannossaan EU-politiikan eri alojen osalta, mitä se aikoo vielä tehdä yksinkertaistaakseen tai jopa kumotakseen EU:n lainsäädäntöä, keventääkseen yritysten hallinnollista rasitusta ja helpottaakseen EU-sääntöjen täytäntöönpanoa.

Hanke on keskeinen osa sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevaa komission ohjelmaa (REFIT). EU-lainsäädännön tarkoituksenmukaisuus on varmistettava, jotta Eurooppa nousee jälleen kasvuun ja saa luotua työpaikkoja.

EU auttaa ratkaisuissa tämän hetken suuriin yhteisiin haasteisiin. Tehokkaat ratkaisut edellyttävät kuitenkin sitä, että me keskitymme oikeisiin asioihin ja että lainsäädäntöä on sopivasti. Kaikki hyödyllinen ei ole hyödyllistä eurooppalaisella tasolla. Meidän täytyy miettiä tarkemmin, missä asioissa ja milloin tarvitaan EU:n toimia, toteaa komission puheenjohtaja José Manuel Barroso.

Barroso painotti jo vuotuisessa unionin tilaa käsittelevässä puheessaan 11.9. järkevän sääntelyn merkitystä.

EU:n on oltava isoissa asioissa iso ja pienemmissä pienempi, korosti Barroso.

REFIT-ohjelma on komission toistaiseksi laajin hanke EU-lainsäädännön keventämiseksi ja yksinkertaistamiseksi. Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita voidaan soveltaa kunnolla kyseenalaistamatta EU-lainsäädännön ja etenkin sisämarkkinoihin liittyvän lainsäädännön merkittävää hyötyä kansalaisille ja yrityksille. Tänään esiteltävä REFIT-paketti kartoittaa käytännönläheisellä tavalla eurooppalaisen sääntelyn tulevaisuutta vain muutamaa kuukautta ennen Euroopan parlamentin vaaleja toukokuussa 2014, lisäsi tiedonantoa esitellyt Barroso.

Tiedonannossa esitellään koko EU-lainsäädännön uudelleentarkastelun tuloksia sekä monia parhaillaan toteutettavia tai ehdotettuja toimia. Lisäksi komissio aikoo julkaista tulostaulun, josta voi seurata hankkeen etenemistä EU:n ja jäsenmaiden tasolla.

Jatkotoimet edellyttävät keskittymistä oikeisiin asioihin

Pk-yritykset hyötyvät jo nyt toimista, joita on toteutettu niiden hallinnollisen taakan keventämiseksi. Näihin kuuluvat muun muassa sähköisen laskutuksen edistäminen alv-asioissa sekä poikkeukset tai erityisjärjestelyt kirjanpitoa, sähkölaiteromua ja EU:n kauppatilastoja koskeviin vaatimuksiin.

Vuosina 2007–2012 yritysten hallinnollinen rasitus keveni 25 prosenttia. Tähän on päästy muun muassa poistamalla tarpeettomia raportointi- ja tiedotusvelvollisuuksia. Tämän odotetaan kasvattavan EU:n BKT:tä 1,4 prosenttia eli 150 miljardia euroa.

EU-sääntöjä yksinkertaistavia ja kustannuksia vähentäviä merkittäviä uudistuksia ovat esimerkiksi EU:n yhteispatentti, tullikoodeksin kehittäminen ja laajakaistayhteyksien yleistämiseen liittyvien kustannusten vähentäminen.

Komissio on myös huomattavasti muuttanut lainsäädännön valmistelua. Siinä kiinnitetään entistä enemmän huomiota pk-yritysten tarpeisiin ja hyödynnetään järjestelmällisesti vaikutusten arviointia, sidosryhmien kuulemista ja jälkiarviointeja.

Valmisteilla olevat toimet

EU-tasolla käsitellään parhaillaan yli 20 lainsäädäntöä yksinkertaistavaa ja byrokratiaa vähentävää aloitetta. Hallinnollista rasitusta halutaan vähentää mm. kulutustavaroiden turvallisuuden ja eläinten terveyden aloilla.

Vakiomuotoisen alv-ilmoituksen käyttöönotto auttaisi leikkaamaan yritysten kustannuksia.

Komissio aikoo toteuttaa vuoden 2014 loppuun mennessä lähes 50 arviointia, joissa tarkastellaan sääntelyrasituksen vähentämistä. Arvioitavia aloja ovat mm. työterveys ja -turvallisuus, tilapäistyövoima ja EU:n rahoituspalveluala, jonka uusien sääntöjen johdonmukaisuutta komissio aikoo tarkastella.

Komissio aikoo myös vetää pois vireillä olevia ehdotuksia, joiden käsittely EU:n lainsäädäntömenettelyssä on pysähdyksissä. Lisäksi se aikoo kumota voimassa olevaa lainsäädäntöä, joka on jäänyt kehityksen myötä tarpeettomaksi.

Yhteistyö EU-toimielinten ja jäsenmaiden kanssa

Sääntelyn toimivuutta koskevan komission REFIT-ohjelman onnistuminen riippuu keskeisesti siitä, osallistuvatko muut EU-toimielimet ja jäsenmaat pyrkimyksiin yhtä määrätietoisesti.

Komissio aikoo julkaista vuotuisen tulostaulun, josta voi seurata hankkeen etenemistä EU:n ja jäsenmaiden tasolla. Tulostaulu on myös hyödyksi, kun sääntelystä keskustellaan kansalaisten, jäsenmaiden, yritysten ja ylipäätään kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Sääntelyn toimivuus Deutsch (de) English (en) français (fr) português (pt)

Järkevä sääntely

Hallinnollinen rasite

Lehdistötiedote – Komissio jatkaa EU-lainsäädännön keventämistä

Taustatiedote: Esimerkkejä EU-lainsäädännön keventämisestä ja yksinkertaistamisesta DeutschEnglishfrançais

Uutta tukea pienyrityksille

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä