Sti

Klar til vækst: EU-lovgivningen gøres enklere, lettere og billigere - 02/10/2013

Hand cutting red tape with scissors © iStockphoto.com

Kommissionen er i færd med at forenkle — og endda afskaffe — visse EU-regler og -forskrifter. Målet er at gøre livet lettere for virksomheder og borgere og fremme økonomisk vækst.

Kommissionen gør i dag rede for, på hvilke politikområder den vil træffe yderligere foranstaltninger for at forenkle eller endog afskaffe EU-lovgivning, mindske byrden for virksomhederne og gøre EU’s lovgivning lettere at gennemføre.

Dette arbejde udgør kernen i Kommissionens program for målrettet og effektiv regulering (Refit).  For at få Europa tilbage på sporet mod større vækst og flere arbejdspladser er det afgørende, at EU-lovgivningen er målrettet.

Kommissionens formand, José Manuel Barroso, udtalte i den forbindelse: "Europa er der til at hjælpe med at finde løsninger på de store udfordringer, vi allesammen står overfor. Men hvis vi skal være effektive, skal vi sikre, at vi fokuserer på de rigtige prioriteter og har den rette mængde regulering. Ikke alt, hvad der er godt, er godt på europæisk plan. Vi må tænke os om en ekstra gang for at finde frem til, hvornår og hvor vi skal handle på europæisk plan."

Dette er i tråd med kommissionsformandens meddelelse i sin tale om Unionens tilstand den 11. september: "EU skal fylde, hvad angår de store ting, og være mindre med hensyn til de små ting."

Formanden sagde også: "Kommissionen har med Refit-programmet iværksat den hidtil mest omfattende indsats for at gøre EU-lovgivningen lettere og enklere. Vores beslutsomme anvendelse af nærheds- og proportionalitetsprincippet sætter ikke spørgsmålstegn ved de store fordele, som EU-reguleringen, især reglerne for det indre marked, har for borgerne og erhvervslivet. Den Refit-pakke, der er fremlagt i dag, indeholder pragmatiske fremtidsudsigter for reguleringen i Europa kun få måneder inden valget til Europa-Parlamentet i maj 2014."

Kommissionen har sammen med sine planer offentliggjort resultaterne af en gennemgang af hele EU-lovgivningen med fastlæggelse af en bred vifte af igangværende eller foreslåede foranstaltninger.  Kommissionen har desuden meddelt, at den vil offentliggøre en resultattavle for at følge fremskridtene på europæisk og nationalt plan.

Der er allerede gjort store fremskridt, men det er nødvendigt med klarere fokus på de rigtige prioriteter

Små virksomheder nyder godt af en lang række eksisterende foranstaltninger, der har til formål at mindske de administrative byrder, bl.a. elektronisk momsfakturering og fritagelser eller særordninger inden for regnskab, elektronisk affald og handelsstatistik.

Fra 2007 til 2012 har man fået reduceret administrative byrder som f.eks. unødvendig rapportering og overflødige informationskrav med 25 %. Dette forventes at øge EU’s BNP med 1,4 %, svarende til 150 mia. EUR.

Visse af de større politikreformer, der tager sigte på at forenkle reglerne og reducere omkostningerne, omfatter indførelse af et fælles EU-patent, udvikling af en EU-toldkodeks og mindskelse af prisen på bredbåndsforbindelser.

Den måde, som Kommissionen udarbejder lovgivning på, har også ændret sig betydeligt, navnlig gennem stor opmærksomhed om de små virksomheders behov og gennem systematisk brug af konsekvensanalyser, offentlige høringer og evalueringer.

Næste skridt

Der er over 20 initiativer til reduktion af bureaukratiet under overvejelse, herunder foranstaltninger vedrørende produktsikkerhed og dyresundhed.

For virksomhedernes vedkommende vil en standardiseret momsangivelse kunne bidrage til at nedbringe omkostningerne.

Ved udgangen af 2014 vil der være gennemført næsten 50 evalueringer af de reguleringsmæssige byrder. Dette omfatter planlagt kontrol af reglerne for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, vikaransatte og de nye EU-regler i sektoren for finansielle tjenesteydelser.

Endelig ønsker Kommissionen at tilbagetrække en række forslag, der ikke er kommet videre i lovgivningsprocessen, og ophæve visse forskrifter, der måske ikke længere er nødvendige.

Samarbejde med andre EU-institutioner og EU’s regeringer

Resultaterne af Kommissionens program for målrettet og effektiv regulering vil i høj grad afhænge af, om de andre EU-institutioner og medlemsstaterne udviser det samme ambitionsniveau.

Der vil også blive offentliggjort en årlig resultattavle for at følge fremskridtene i EU-lovgivningen og national lovgivning samt tilskynde til dialog mellem borgerne, myndighederne, erhvervslivet og civilsamfundet generelt.

Målrettet regulering Deutsch (de) English (en) français (fr) português (pt)

Intelligent regulering

Administrative byrder

Pressemeddelelse — Kommissionen tager de næste ambitiøse skridt for at lette EU-lovgivningen

Memo – Eksempler på, hvordan EU-lovgivningen er ved at blive lettere, enklere og billigere DeutschEnglishfrançais

En hjælpende hånd til små virksomheder

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links