Cesta

Připravena k růstu: EU jednodušší, lehčí a levnější - 02/10/2013

Sestřih červeného koberce © iStockphoto.com

Komise zjednodušuje – a dokonce ruší – některá pravidla a předpisy EU. Cílem je ulehčit život podnikům a občanům a podnítit hospodářský růst.

Komise dnes uvedla, ve kterých konkrétních oblastech politiky bude dále zjednodušovat či dokonce rušit právní předpisy EU, snižovat zátěž pro podniky, a jak chce umožnit snadnější provádění právních předpisů EU.

Tato akce je nedílnou součástí programu REFIT (program Komise pro účelnost a účinnost právních předpisů).  Zajistit, aby právní předpisy EU byly „vhodné k danému účelu“ je důležité pro to, aby se Evropa vrátila zpět k většímu růstu a generovala více pracovních míst.

Předseda Komise José Manuel Barroso prohlásil: „EU je zde od toho, aby pomohla nalézt řešení velkých úkolů, s nimiž se musíme společně vyrovnat. V zájmu efektivity však musíme zajistit, abychom sledovali správné priority a měli adekvátní právní úpravu. Nelze říci, že vše, co funguje, bude dobře fungovat i na evropské úrovni. Vždy dobře uvažme, zda, kdy a kde musíme konat na evropské úrovni.“

Obdobně se předseda Komise k této problematice vyjádřil ve svém projevu o stavu Unie 11. září: „EU musí zasahovat viditelněji u otázek většího rozsahu a ustoupit do pozadí u otázek menšího rozsahu.“

Předseda Komise dále uvedl: „V rámci programu REFIT provedla Komise dosud nejrozsáhlejší akci na zjednodušení a zefektivnění právních předpisů EU. Důsledné uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality ze strany Komise nijak nezmenší výrazné výhody, které občanům a podnikům legislativa EU přináší, zejména předpisy, na nichž stojí jednotný trh. Dnes představený balíček programu REFIT je pragmatickým pohledem na budoucnost regulace v Evropě, a to jen několik měsíců před volbami do Evropského parlamentu v květnu 2014.“

Vedle svých plánů zveřejnila Komise výsledky přezkumu veškerých právních předpisů EU a definovala celou řadu probíhajících nebo navrhovaných opatření.  Kromě toho Komise uvedla, že zveřejní i srovnávací přehled ke sledování pokroku na evropské úrovni i v jednotlivých zemích.

Podařilo se hodně věcí, je ale třeba více se zaměřit na správné priority

Malé podniky již dnes využívají širokou škálu opatření zaměřených na snížení administrativní zátěže, včetně elektronické fakturace DPH, osvobození nebo zvláštních režimů v oblasti účetnictví, elektronického odpadu nebo obchodní statistiky.

V letech 2007 až 2012 se administrativní zátěž, např. zbytečné podávání zpráv, snížila o 25 %. Mělo by to přinést zvýšení HDP EU o 1,4 %, což se rovná přibližně 150 miliardám EUR.

K hlavním reformám, jejichž cílem je zjednodušení pravidel a snížení nákladů, patří zavedení jednotného patentu EU, celní kodex EU a snížení ceny zavádění širokopásmového připojení.

Výrazně se změnil i způsob, jakým Komise připravuje právní předpisy; hlavní pozornost se věnuje zejména potřebám malých podniků a systematicky se používá posouzení dopadů, veřejné konzultace a hodnocení.

Co se chystá

Aktuálně se zvažuje více než 20 iniciativ na omezení byrokracie, včetně opatření týkajících se bezpečnosti spotřebních výrobků a zdraví zvířat.

Podnikům by mělo ke snížení nákladů pomoci standardizované přiznání k DPH.

Do konce roku 2014 bude provedeno téměř 50 posouzení regulační zátěže. Ta zahrnují plánované kontroly pravidel týkajících se zdraví a bezpečnosti při práci, pracovníků dočasně najímaných přes agentury a řady nových pravidel EU v odvětví finančních služeb.

Komise chce také zrušit řadu návrhů, které jsou stále v legislativním procesu, a zrušit některé přijaté právní předpisy, kterých již není potřeba.

Spolupráce s ostatními orgány EU a vládami členských států EU

Úspěch programu Komise pro účelnost právních předpisů bude velmi záviset na tom, zda k němu i ostatní orgány EU a členské státy přistoupí stejně ambiciózně.

Každoroční srovnávací přehled se bude zveřejňovat nejen ke sledování vývoje právních předpisů EU a vnitrostátní legislativy, ale i na podporu dialogu mezi občany, vládami, podniky a občanskou společností obecně.

Účelnost právních předpisů

Inteligentní regulace

Administrativní zátěž

Tisková zpráva – Komise podniká další ambiciózní kroky, aby odlehčila právní rámec EU

Zpráva – Příklady zjednodušení právních předpisů EU, snížení jejich objemu a souvisejících nákladů DeutschEnglishfrançais

Nový impulz drobnému podnikání

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy