Навигационна пътека

Месец на единния пазар – онлайн обмен на идеи за промяна в Европа - 19/09/2013

На 23 септември ще започне месец на онлайн дебати за работните места, банките, социалните права и електронната търговия. Организации, политици и граждани ще обменят идеи за нещата, които могат да се променят в Европа.

От 23 септември до 23 октомври ЕС организира голям онлайн дебат в цяла Европа, за да чуе идеите на гражданите, които могат да променят бъдещето на единния пазар.

Месецът на единния пазар ще протече онлайн и ще бъде организиран на 24 езика, като всяка седмица ще се разглежда различна област от политиката:

  • Заетост (23-25 септември): как да намерите работа, да започнете собствен бизнес или да получите признание на вашите квалификации в Европа
  • Социални права (30 септември - 2 октомври): права на социално подпомагане на единния пазар на ЕС, пенсии, здравеопазване, публични услуги
  • Банки (7-9 октомври): Гарантиране на депозити, предотвратяване на нова финансова криза, гарантиране на инвестиции в реалната икономика от страна на банките за стимулиране на растежа
  • Електронна търговия (14-16 октомври): Продажба на продукти по интернет, купуване на продукти, които трябва да бъдат доставени в друга страна, защита на личните данни в социалните мрежи.

Месецът на единния пазар е уникална възможност за европейските мрежани да коментират, да поставят под въпрос и да подобрят политиките и стратегиите на Комисията. Участниците ще могат да общуват с политиците по няколко начина:

  • като предлагат идеи за политики за подобряване на единния пазар;
  • като коментират и гласуват за идеите за политики, предложени от други участници;
  • като задават въпроси на експерти на ЕС, на евродепутати и на други личности в Брюксел чрез директни видеоразговори.

Можете да изпращате идеи чрез онлайн платформата. Заинтересовани лица и граждани вече са изпратили над 300 идеи – въвеждане на карта за професионална мобилност за медицинските сестри, инициатива за подобряване на финансовата грамотност на младите хора и др.

Вече можете да гласувате за тези и други идеи, а скоро ще можете да обсъждате и темата на седмицата. Независими модератори ще обобщят резултатите от тези дебати и ще ги публикуват в окончателен доклад, имащ за цел да помогне за формулиране на бъдещите закони на ЕС.

Вашите идеи за Европа

Развитие на европейския единен пазар

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки