Sökväg

För en konkurrenskraftig stålindustri - 11/06/2013

Rullar av stål i en fabrik © iStockphoto

EU:s nya handlingsplan ska hjälpa stålindustrin att hantera en sjunkande efterfrågan, miljönormer och illojal konkurrens genom bl.a. satsningar på energi och innovation.

EU är världens näst största stålproducent. Industrin står för 11 procent av världsproduktionen och sysselsätter över 360 000 människor.

Men tiderna är svåra. Efterfrågan har sjunkit till följd av lågkonjunkturen, energikostnaderna fortsätter att öka, många råvaror måste importeras, konkurrensen är ofta orättvis och att följa miljöreglerna kan vara kostsamt.

Den globala efterfrågan väntas dock öka till 2025 och det ligger därför i EU:s intresse att hjälpa branschen att bli mer konkurrenskraftig. Kommissionens nya handlingsplan DeutschEnglishfrançais för den europeiska stålindustrin är inriktad på sju nyckelområden:

Lagstiftning

EU ska se över regelverket för stålindustrin för att se till att EU-lagstiftningen inte skapar merkostnader.

Stimulans av efterfrågan

Bygg- och bilbranschen står tillsammans för cirka 40 procent av efterfrågan och båda branscherna har drabbats hårt av den ekonomiska krisen. Två EU-initiativ ska stimulera dessa sektorer: Cars 2020 English och Hållbart byggande English .

Konkurrens på lika villkor

Vissa länder utanför EU har infört handelshinder för EU:s export, eller incitament för sin egen export, så att deras egna företag får en orättvis fördel. EU kommer att fortsätta att förhandla om frihandelsavtal med länder utanför EU och motarbeta illojala metoder.

Lägre energikostnader

Energin står för cirka 40 procent av ståltillverkningens kostnader, och europeiska företag betalar mer än de flesta av sina konkurrenter. EU:s plan att koppla samman sina energimarknader DeutschEnglishfrançais kommer att öka konkurrensen och minska kostnaderna.

Klimatpolitik

Tydliga miljöregler stimulerar till investeringar för att ställa om till miljövänligare teknik. Kommissionen kommer att främja bästa praxis, men länderna måste också se över sin egen politik som påverkar energipriserna och satsa mer på energieffektivitet.

Innovation

Mellan 2014 och 2020 kommer EU att anslå nästan 18 miljarder euro för att stärka det industriella ledarskapet inom innovation genom forskningsprogrammet Horisont 2020 English .

Stöd under omstruktureringar

Stålsektorn har redan förlorat 40 000 jobb på grund av omstruktureringar. Företagen kan söka bidrag för att hjälpa de drabbade och se till att viktig kompetens behålls. I takt med att stålarbetarna blir äldre måste industrin också locka till sig unga och kreativa människor.

En särskild grupp ska följa utvecklingen på dessa sju områden, och om ett år ska kommissionen utvärdera resultaten.

Läs mer om EU:s stålindustri DeutschEnglishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar