Navigačný riadok

Udržanie konkurencieschopnosti európskeho oceliarstva - 11/06/2013

Kotúče ocele v továrni © iStockphoto

Akčný plán obsahuje opatrenia na riešenie poklesu dopytu, environmentálnych problémov a nespravodlivej hospodárskej súťaže. Zároveň sa zameriava na zníženie nákladov a inovácie.

EÚ je s 11 % celosvetovej produkcie druhým najväčším producentom ocele. Európske oceliarne zamestnávajú vyše 360 000 ľudí.

Situácia je však ťažká. Celosvetový hospodársky pokles spôsobil zníženie dopytu. Ceny energií neustále rastú, mnoho surovín sa musí dovážať, hospodárska súťaž je často nekalá a dodržiavanie environmentálnych požiadaviek stojí nemalé peniaze.

Očakáva sa, že celosvetový dopyt po oceliarskych výrobkoch by sa mal do roku 2025 zvýšiť. Preto je v záujme EÚ, aby podporila konkurencieschopnosť tohto priemyslu. Akčný plán DeutschEnglishfrançais pre európsky oceliarsky priemysel, ktorý v týchto dňoch uverejnila Komisia, sa zameriava na 7 hlavných oblastí:

Regulácia

EÚ posúdi regulačnú záťaž oceliarskeho priemyslu, t. j. či právne predpisy Únie nespôsobujú ďalšie náklady.

Podpora dopytu

Dopyt medzi stavebným a automobilovým odvetvím predstavuje 40 %, pričom obe postihla hospodárska kríza. Na ich podporu sa zamerajú dve iniciatívy EÚ (CARS2020 English a udržateľná výstavba English ).

Spravodlivá hospodárska súťaž

Niektoré tretie krajiny zaviedli prekážky dovozu z EÚ, resp. stimuly pre vlastný vývoz, čím poskytli vlastným spoločnostiam nespravodlivú výhodu. EÚ bude naďalej rokovať o dohodách o voľnom obchode s tretími krajinami a riešiť problémy s nekalými obchodnými praktikami.

Zníženie nákladov na energiu

Náklady na energiu predstavujú 40 % nákladov na produkciu ocele. Európske spoločnosti platia viac ako väčšina ich konkurentov. Cieľom akčného plánu EÚ je prepojenie európskeho trhu s energiou DeutschEnglishfrançais , čo povedie k nárastu hospodárskej súťaže a zníženiu nákladov.

Politika v oblasti klímy

Jasné environmentálne pravidlá by stimulovali investície, ktoré sú potrebné na prispôsobenie sa ekologickejším technológiám. Komisia bude propagovať osvedčené postupy, ale krajiny musia prehodnotiť vlastné politiky ovplyvňujúce ceny energií a vyčleniť finančné prostriedky na projekty v oblasti energetickej účinnosti.

Inovácie

Na roky 2014 až 2020 sa z prostriedkov EÚ vyčlení takmer 18 miliárd EUR na posilnenie vedúceho postavenia priemyslu v oblasti inovácií prostredníctvom výskumného programu Horizont 2020 English .

Podpora počas reštrukturalizácie

V dôsledku reštrukturalizácie oceliarskeho priemyslu prišlo doteraz o prácu 40 000 pracovníkov. Na pomoc týmto pracovníkom, ako aj na zachovanie kľúčových zručností, sú vymedzené osobitné zdroje. Aj oceliarsky priemysel čelí starnutiu pracovnej sily, preto potrebuje prilákať mladých a tvorivých ľudí.

Komisia navrhuje vytvoriť skupinu na vysokej úrovni, ktorá bude dohliadať na vykonávanie tohto plánu. Komisia zhodnotí dosiahnutý pokrok o rok.

Viac o oceliarskom priemysle EÚ DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy