Ścieżka nawigacji

Utrzymać konkurencyjność unijnego sektora produkcji stali - 11/06/2013

Zwoje stali w fabryce © iStockphoto

Tematy przedstawione w unijnym planie działania dotyczącym sektora stalowego to między innymi spadek popytu, wyzwania związane z ochroną środowiska, nieuczciwa konkurencja, ograniczenie kosztów oraz innowacje.

UE jest drugim co do wielkości producentem stali na świecie, wytwarza 11 proc. światowej produkcji i zatrudnia 360 tys. osób.

Sektor stoi jednak przed poważnymi wyzwaniami. W związku z pogorszeniem się koniunktury gospodarczej na świecie popyt odnotowuje spadek, koszty energii wciąż rosną, wiele surowców trzeba importować, konkurencja bywa nieuczciwa a spełnienie wymogów w dziedzinie ochrony środowiska – kosztowne.

Globalny popyt na stal ma wzrosnąć do 2015 r., zatem w interesie Europy jest wspieranie konkurencyjności sektora stalowego. W najnowszym planie działania DeutschEnglishfrançais Komisji Europejskiej dotyczącym tego sektora przedstawiono siedem głównych tematów.

Przepisy

UE dokona oceny obciążeń regulacyjnych, jakie ponosi sektor, aby sprawdzić, czy unijne przepisy nie powodują dodatkowych kosztów.

Stymulowanie popytu

Przemysł budowlany i motoryzacyjny to sektory, których łączny udział w popycie na stal wynosi 40 proc. To również sektory, które boleśnie odczuły skutki kryzysu. Poprawie kondycji tych gałęzi przemysłu mają służyć dwie unijne inicjatywy (CARS2020 English oraz inicjatywa na rzecz zrównoważonego budownictwa English ).

Uczciwa konkurencja

Niektóre kraje spoza UE stosują bariery ograniczające import towarów z UE lub zachęty dla swoich eksporterów, przez co stawiają firmy krajowe w pozycji uprzywilejowanej. Unia będzie w dalszym ciągu prowadzić negocjacje w sprawie umów o wolnym handlu z krajami nienależącymi do UE i zwalczać nieuczciwe praktyki.

Obniżenie kosztów energii

Koszty energii stanowią około 40 proc. kosztów produkcji stali, a europejskie firmy płacą za energię więcej niż przeważająca liczba ich konkurentów. Plan połączenia rynków energii DeutschEnglishfrançais w UE pociągnie za sobą wzrost konkurencyjności i spadek kosztów.

Polityka w dziedzinie zmian klimatu

Prostsze przepisy dotyczące ochrony środowiska mogłyby być zachętą do inwestycji niezbędnych do przejścia na technologie bardziej dla niego przyjazne. Komisja będzie wspierać najlepsze rozwiązania w tej dziedzinie, jednak kraje UE muszą również przeanalizować politykę krajową, która ma wpływ na ceny energii, i przeznaczyć określone fundusze na projekty z zakresu efektywności energetycznej.

Innowacje

W okresie 2014–2020 na działania mające wzmocnić wiodącą pozycję sektora pod względem innowacji przeznaczonych zostanie prawie 18 mld euro z programu badawczego „Horyzont 2020 English ”.

Pomoc w restrukturyzacji

W wyniku restrukturyzacji w sektorze produkcji stali zlikwidowanych zostało już 40 tys. miejsc pracy. Istnieją fundusze, które mogą w takich wypadkach pomóc poszkodowanym i zagwarantować transfer potrzebnych umiejętności. Ponieważ pracownicy sektora produkcji stali są coraz starsi, musi on zyskać na atrakcyjności w oczach młodych i kreatywnych kandydatów do pracy.

Powołana zostanie specjalna grupa, która zajmie się monitorowaniem postępów w realizacji wymienionych celów, a Komisja oceni postępy za 12 miesięcy.

Unijny sektor hutnictwa stali – więcej informacji DeutschEnglishfrançais

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki