Navigācijas ceļš

Jāgādā par Eiropas tērauda rūpniecības konkurētspēju - 11/06/2013

Tērauda cilindri rūpnīcā © iStockphoto

Rīcības plānā izklāstīts, kā iecerēts risināt pieprasījuma samazināšanās problēmu, aizsargāt vidi un novērst negodīgu konkurenci, kā arī pievērsties izmaksu samazināšanai un inovācijai.

ES ir otrs lielākais tērauda ražotājs pasaulē. Šeit saražo 11 % no pasaulē kopējā produkcijas apjoma, un šajā nozarē ir nodarbināti ap 360 000 ES iedzīvotāju.

Taču sākušies grūti laiki. Pasaules ekonomikas problēmu dēļ pieprasījums ir samazinājies, enerģijas izmaksas turpina pieaugt, daudzas izejvielas nākas importēt, konkurence bieži vien ir negodīga, bet vides aizsardzības prasību ievērošana var izmaksāt dārgi.

Tiek prognozēts, ka līdz 2025. gadam globālais pieprasījums pieaugs, tāpēc Eiropas interesēs ir palīdzēt šai nozarei kļūt konkurētspējīgākai. Nesen publicētā Eiropas Komisijas rīcības plānā DeutschEnglishfrançais attiecībā uz Eiropas tērauda rūpniecības nozari ir paredzēts rīkoties šādās 7 jomās.

Regulējums

ES novērtēs regulatīvo prasību slogu tērauda ražošanas nozarei un noskaidros, vai ES tiesību aktu dēļ nerodas papildu izmaksas.

Pieprasījuma stimulēšana

Celtniecības nozare un autobūves nozare nodrošina 40 % pieprasījuma, un tās abas smagi cietušas ekonomikas krīzē. Šīs nozares atbalstīs ar divām ES iniciatīvām (CARS2020 English un Ilgtspējīga celtniecība English ).

Godīga konkurence

Dažas ārpussavienības valstis ir ieviesušas šķēršļus ES eksportam vai pasākumus sava eksporta atbalstīšanai, tādējādi nodrošinot saviem uzņēmumiem negodīgas priekšrocības. ES turpinās sarunas par brīvās tirdzniecības līgumiem ar ārpussavienības valstīm un vērsīsies pret negodīgām metodēm.

Enerģijas izmaksu samazināšana

Enerģijas izmaksas veido apmēram 40 % tērauda ražošanas izmaksu, un Eiropas uzņēmumi maksā vairāk nekā lielākā daļa konkurentu. ES ieplānojusi apvienot savu enerģijas tirgu DeutschEnglishfrançais . Tas vairos konkurenci un palīdzēs samazināt izmaksas.

Klimata aizsardzība

Skaidri vides aizsardzības noteikumi veicinātu investīcijas, kas vajadzīgas pāriešanai uz videi nekaitīgākām tehnoloģijām. Komisija atbalstīs paraugpraksi, savukārt valstīm ir jāizvērtē sava politika, kas ietekmē enerģijas cenas, un jāiedala finansējums energoefektīviem projektiem.

Inovācija

No 2014. gada līdz 2020. gadam būs pieejams gandrīz 18 miljardus eiro liels ES finansējums rūpniecības līderpozīciju nostiprināšanai ar inovācijas palīdzību. Proti, runa ir par pētniecības programmu “Apvārsnis 2020 English ”.

Palīdzība pārstrukturēšanas laikā

Pārstrukturēšanas gaitā tērauda ražošanas nozarē jau ir pazaudēti 40 000 darbvietu. Ir pieejami līdzekļi, ar kuriem palīdzēt darbu zaudējušajiem un gādāt, lai viņu prasmes tiktu saglabātas. Tā kā šīs nozares darbinieku vidējais vecums pieaug, nozarei ir jāpiesaista jauni un radoši cilvēki.

Tiks izveidota grupa, kas uzraudzīs iepriekšminētajās jomās gūtos panākumus, un Komisija pēc 12 mēnešiem izvērtēs sasniegto.

Sīkāk par ES tērauda rūpniecības nozari DeutschEnglishfrançais

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites