Navigointipolku

EU panostaa teräsalan kilpailukykyyn - 11/06/2013

Teräsnauhakeloja tehtaalla © iStockphoto

Teräsalan toimintasuunnitelmassa haetaan ratkaisuja kysynnän vähenemiseen, ympäristöhaasteisiin ja vilpilliseen kilpailuun liittyviin ongelmiin. Tavoitteena on saada aikaan säästöjä ja tukea innovointia.

EU on maailman toiseksi suurin teräksentuottaja. Sen osuus maailman kokonaistuotannosta on 11 %, ja ala työllistää yli 360 000 henkeä.

Terästeollisuus elää kuitenkin vaikeita aikoja. Kysyntä on vähentynyt talouden maailmanlaajuisen laskusuhdanteen myötä, energiakustannukset nousevat jatkuvasti, ala on riippuvainen monien raaka-aineiden tuonnista, kilpailu ei aina ole tasapuolista, ja ympäristövaatimusten täyttäminen voi olla kallista.

Maailmanlaajuisen kysynnän ennustetaan lisääntyvän vuoteen 2025 mennessä, joten Euroopan terästuotantoalan kilpailukyvyn parantaminen on EU:n etujen mukaista. Alaa koskevassa komission tuoreessa toimintasuunnitelmassa DeutschEnglishfrançais keskitytään seitsemään keskeiseen näkökohtaan:

Sääntely

EU arvioi teräsalan sääntelytaakkaa ja varmistaa, että EU-lainsäädännöstä ei aiheudu alalle ylimääräisiä kustannuksia.

Kysynnän elvyttäminen

Rakennusalan ja autoteollisuuden osuus kysynnästä on noin 40 %, ja molemmat alat ovat kärsineet talouskriisistä. Näitä aloja halutaan elvyttää kahdella EU-aloitteella (CARS2020 English ja kestävä rakentaminen English ).

Terve kilpailu

Eräät EU:n ulkopuoliset maat ovat ottaneet käyttöön EU:hun kohdistuvia viennin esteitä tai omaa vientiään tukevia kannustimia, mikä antaa niiden yrityksille perusteetonta etua. EU jatkaa vapaakauppasopimuksista neuvottelemista EU:n ulkopuolisten maiden kanssa ja puuttuu epäterveisiin kaupan menettelyihin.

Energiakustannusten alentaminen

Energian osuus terästuotannon kustannuksista on noin 40 %, ja eurooppalaiset yritykset maksavat energiastaan enemmän kuin useimmat kilpailijansa. EU pyrkii kehittämään energian sisämarkkinoita DeutschEnglishfrançais lisätäkseen kilpailua ja alentaakseen kustannuksia.

Ilmastopolitiikka

Ympäristövaatimusten selkeyttäminen lisäisi investointeja vihreään teknologiaan. Komissio edistää hyviä käytäntöjä, mutta jokaisen EU-maan on tarkasteltava hintoihin vaikuttavia kansallisia toimintapolitiikkojaan ja varmistettava riittävä rahoitus energiatehokkuushankkeille.

Innovointi

EU tarjoaa vuosina 2014–2020 lähes 18 miljardia euroa rahoitusta alan innovointijohtajuuden tukemiseen Horisontti 2020 English -tutkimusohjelmasta.

Tuki rakenneuudistusten aikana

Teräsalalta on rakenneuudistuksissa hävinnyt jo 40 000 työpaikkaa. Työttömäksi joutuneiden auttamiseksi on perustettu rahastoja. Myös heidän ammattitaitonsa ylläpitoa tuetaan. Teräsalan työvoima on ikääntymässä, joten alalle on myös houkuteltava nuoria ja luovia ihmisiä.

EU perustaa työryhmän seuraamaan edellä mainituilla aloilla tapahtuvaa edistystä, ja komission on määrä tarkastella tilannetta uudelleen 12 kuukauden kuluttua.

EU:n teräsala – lisätietoa DeutschEnglishfrançais

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä