Διαδρομή πλοήγησης

Για μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή χαλυβουργία - 11/06/2013

Κύλινδροι από χάλυβα σε εργοστάσιο © iStockphoto

Σχέδιο δράσης για τόνωση της ζήτησης, αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και του αθέμιτου ανταγωνισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση του κόστους και την καινοτομία.

Η ΕΕ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός χάλυβα στον κόσμο. Η παραγωγή της ανέρχεται στο 11% της παγκόσμιας παραγωγής, ενώ στην ευρωπαϊκή χαλυβουργία απασχολούνται πάνω από 360.000 άτομα.

Οι καιροί όμως είναι δύσκολοι. Η ζήτηση έχει πέσει λόγω της πτωτικής τάσης της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας, ενώ το ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να αυξάνεται, πολλές από τις πρώτες ύλες πρέπει να εισάγονται, ο ανταγωνισμός είναι συχνά αθέμιτος και η τήρηση των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων μπορεί να κοστίζει ακριβά.

Δεδομένου ότι οι προβλέψεις δείχνουν αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης έως το 2025, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάθε συμφέρον να βοηθήσει τον κλάδο να γίνει πιο ανταγωνιστικός. Γι' αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρόσφατα ένα σχέδιο δράσης DeutschEnglishfrançais για την ευρωπαϊκή χαλυβουργία, το οποίο επικεντρώνεται σε 7 βασικούς τομείς:

Νομοθεσία

Η ΕΕ θα αξιολογήσει τον διοικητικό φόρτο που υφίσταται ο κλάδος της χαλυβουργίας, ελέγχοντας κατά πόσο η ευρωπαϊκή νομοθεσία συνεπάγεται γι' αυτόν επιπλέον δαπάνες.

Τόνωση της ζήτησης

Το 40% περίπου της ζήτησης χάλυβα προέρχεται από τον κατασκευαστικό κλάδο και τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίοι έχουν πληγεί και οι δύο από την οικονομική κρίση. Δύο ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες θα δώσουν νέα ώθηση στους τομείς αυτούς (οι πρωτοβουλίες "CARS2020" English και "Βιώσιμες Κατασκευές" English ).

Θεμιτός ανταγωνισμός

Ορισμένες χώρες εκτός ΕΕ έχουν θεσπίσει περιορισμούς στις εισαγωγές από ευρωπαϊκές χώρες, ή κίνητρα για τις εξαγωγές τους, γεγονός που δίνει αθέμιτο πλεονέκτημα στις δικές τους εταιρείες. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να διαπραγματεύεται συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με χώρες εκτός ΕΕ και να λαμβάνει μέτρα κατά αθέμιτων πρακτικών.

Μείωση του ενεργειακού κόστους

Το κόστος της ενέργειας ανέρχεται στο 40% περίπου του κόστους παραγωγής χάλυβα, ενώ οι ευρωπαϊκές εταιρείες πληρώνουν περισσότερα απ' ό,τι οι περισσότεροι ανταγωνιστές τους. Το σχέδιο της ΕΕ για διασύνδεση της ενεργειακής της αγοράς DeutschEnglishfrançais θα αυξήσει τον ανταγωνισμό και θα μειώσει το κόστος.

Πολιτική για το κλίμα

Η θέσπιση σαφών περιβαλλοντικών κανόνων θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε πιο "πράσινες" τεχνολογίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προωθήσει τις ορθές πρακτικές, αλλά και τα κράτη μέλη, από τη πλευρά τους, θα πρέπει να εξετάσουν τις εθνικές τους πολιτικές που επηρεάζουν τις τιμές και να προβλέψουν τη χρηματοδότηση ενεργειακά αποδοτικών σχεδίων.

Καινοτομία

Για την περίοδο 2014-2020, ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους σχεδόν 18 δισ. ευρώ θα διατεθούν μέσω του ερευνητικού προγράμματος "Horizon 2020" English για την ενίσχυση της ηγετικής θέσης της ΕΕ στον τομέα της βιομηχανικής καινοτομίας.

Στήριξη κατά την αναδιάρθρωση

Στον κλάδο της χαλυβουργίας έχουν ήδη χαθεί 40.000 θέσεις εργασίας λόγω της αναδιάρθρωσης. Προβλέπονται κονδύλια για παροχή βοήθειας σε όσους έχασαν τη δουλειά τους καθώς και για διατήρηση των βασικών δεξιοτήτων. Καθώς το εργατικό δυναμικό του κλάδου γερνάει, η βιομηχανία χρειάζεται να προσελκύσει νέους και δημιουργικούς ανθρώπους.

Θα συσταθεί ομάδα για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τα παραπάνω θέματα, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταγράφει τη σημειωθείσα πρόοδο κάθε 12 μήνες.

Περισσότερα για τη χαλυβουργία στην ΕΕ DeutschEnglishfrançais

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι