Навигационна пътека

Запазване на конкурентоспособността на европейския стоманодобив - 11/06/2013

Стоманени рулони във фабрика © iStockphoto

План за действие включва мерки за справяне с намаляващото търсене, екологичните предизвикателства и нелоялната конкуренция и поставя акцент върху намаляване на разходите и създаване на иновации.

ЕС е вторият най-голям производител на стомана в света – на сектора се падат 11 % от световната продукция и в него са заети над 360 000 души.

Времената обаче са трудни. Търсенето спадна поради световната икономическа криза, разходите за енергия продължават да се увеличават, много суровини трябва да се внасят, конкуренцията често е нелоялна, а спазването на екологичните изисквания понякога е скъпо.

Според прогнозите световното търсене ще нарасне до 2025 г. и поради това е в интерес на Европа да помогне на сектора да стане по-конкурентоспособен. В нов план за действие DeutschEnglishfrançais за европейската стоманодобивна промишленост, изготвен от Европейската комисия, се предвиждат мерки в 7 основни области:

Регулиране

ЕС ще направи оценка на регулаторната тежест върху стоманодобивния сектор, за да провери дали закони на ЕС не са причина за допълнителни разходи.

Увеличаване на търсенето

На строителната и автомобилната промишленост общо се падат около 40 % от търсенето, но и двата сектора бяха засегнати от икономическата криза. Тези сектори ще бъдат стимулирани чрез две инициативи на ЕС (CARS2020 English и Устойчиво строителство English ).

Лоялна конкуренция

Някои страни извън ЕС са въвели пречки пред вноса от ЕС или стимули за своя износ, което дава несправедливо предимство на техните предприятия. ЕС ще продължи да преговаря по споразумения за свободна търговия със страните от ЕС и да възразява срещу нелоялните практики.

Намаляване на разходите за енергия

Разходите за енергия са около 40 % от разходите за производство на стомана, като европейските предприятия плащат повече от по-голямата част от своите конкуренти. Планът на ЕС за постигане на взаимно свързване на енергийния пазар DeutschEnglishfrançais ще доведе до увеличаване на конкуренцията и намаляване на разходите.

Политика относно климата

Чрез ясни правила по отношение на околната среда ще се насърчават инвестициите, необходими за преминаване към по-екологични технологии. Комисията ще популяризира най-добрите практики, но страните трябва също да разгледат националните политики, които имат отражение върху цените на енергията, и да заделят средства за финансиране на проекти за енергийна ефективност.

Иновации

Между 2014 и 2020 г. ЕС ще предостави финансиране в размер на почти 18 млрд. евро за укрепване на водещите позициите на промишлеността в областта на иновациите чрез програмата за научни изследвания Хоризонт 2020 English .

Подкрепа по време на преструктуриране

В стоманодобивния сектор вече бяха закрити 40 000 работни места в резултат на преструктуриране. Съществуват средства за подпомагане на засегнатите хора и запазване на техните основни умения. Тъй като възрастта на работниците в стоманодобивната промишленост се увеличава, секторът трябва да привлича млади и креативни служители.

Ще бъде създадена група за наблюдение на напредъка в гореспоменатите области и Комисията ще направи преглед след 12 месеца.

Повече за стоманодобивния сектор в ЕС DeutschEnglishfrançais

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки