Sökväg

EU bättre på innovation – men mer krävs - 26/03/2013

Människor från olika yrken går genom väggar med EU-stjärnor © EU

EU som helhet har blivit bättre på innovation, men en del länder måste satsa mer för att komma ikapp och stärka sin konkurrenskraft.

De flesta EU-länder fortsätter att bli bättre på att främja innovation, men en del länder gör för lite och håller på att komma på efterkälken. Det visar den senaste årliga resultattavlan för forskning och innovation English .

Resultattavlan hjälper EU-länderna att kartlägga de viktigaste drivkrafterna för innovation och se hur de bäst kan stimulera tillväxt och jobb. Den jämför ländernas investeringar i forskning och utveckling (FoU) och 23 andra faktorer.

Stora skillnader

Resultattavlan visar att de länder som redan är bra på innovation fortsätter att bli bättre. Andra gör bara långsamma framsteg, eller går rentav tillbaka.

Liksom tidigare år ligger Sverige i topp, följt av Tyskland, Danmark och Finland. Estland, Litauen och Lettland har förbättrat sin ställning sedan förra året.

Drivkrafter för innovation

Småföretagen och förmågan att omvandla idéer till säljbara varor och tjänster är de två viktigaste drivkrafterna för innovation. De bästa länderna satsar alla mycket på forskning och utveckling. Företag och universitet spelar också en nyckelroll i att stödja nationella innovationssatsningar.

Jämfört med andra EU-länder investerar företagen i de bästa länderna mer i forskning och utveckling och de ansöker om fler patent. Innovationsledarna har också en välutvecklad högre utbildning och starka kopplingar mellan näringsliv och forskning.

Innovationsunionen

Innovation och insatser för att få bort flaskhalsar som hindrar goda idéer från att nå marknaden är centrala frågor i EU-strategin innovationsunionen English , som ska bidra till konkurrenskraft, tillväxt och jobb.

Enligt en lägesrapport för innovationsunionen English går arbetet framåt och man har redan börjat genomföra 80 procent av förslagen. I strategin ingår insatser för partnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn, bättre tillgång på finansiering och utbildad arbetskraft, minskad byråkrati och lägre kostnader för patent.

Målet är att EU ska komma ikapp de internationella innovationsledarna Sydkorea, USA och Japan. Sydkoreas övertag över EU ökar, men sedan 2008 knappar EU in på USA:s och Japans försprång.

Läs mer om industriell innovation i EU

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar