Navigacijska pot

Več napora pri pospeševanju inovativnosti - 26/03/2013

Delavci prečkajo zidove, poslikane z evropskimi zvezdami © EU

Evropska unija kot celota je dosegla določen napredek, nekatere države članice pa bodo morale vložiti več napora in postati bolj konkurenčne.

V večini držav članic beležijo napredek pri pospeševanju inovativnosti, nekatere pa storijo premalo in so začele zaostajati, je razvidno iz letnega poročila o raziskovalni in inovacijski dejavnosti English .

Letno poročilo pomaga državam EU prepoznati ključne spodbujevalnike inovativnosti in področja, na katerih je potrebno več napora za povečanje gospodarske rasti in zaposlovanja. Primerjava med državami temelji na deležu vlaganja v raziskave in razvoj ter 23 drugih dejavnikih.

Razlike v deležu vlaganju

Lestvica uspešnosti držav kaže, da države, ki tradicionalno spodbujajo inovativnost, še napredujejo. Pri drugih se inovativnost povečuje počasneje ali je celo upadla.

Na vrhu lestvice je tako kot v prejšnjih letih Švedska, sledijo ji Nemčija, Danska in Finska. Estonija, Litva in Latvija so povečale število inovacij.

Spodbujevalniki inovativnosti

Najpomembnejši spodbujevalniki inovativnosti so mala podjetja in njihova sposobnost, da ideje pretvorijo v uporabne izdelke. Za najvišje uvrščene države je značilna tudi močna podpora raziskavam in razvoju. Ključno vlogo v prizadevanjih države pri spodbujanju inovacij imajo podjetja in univerze.

Primerjava med državami EU pokaže, da imajo podjetja vseh najvišje uvrščenih držav večji delež naložb v raziskave in razvoj in večje število prijavljenih patentov. Te države imajo tudi dobro razvito visoko šolstvo in močne povezave med industrijo in znanostjo.

Unija inovacij

Strateška pobuda EU Unija inovacij English je usmerjena predvsem v večjo konkurenčnost in odpravo ovir, ki preprečujejo podjetjem, da bi z dobrimi idejami prodrla na trg.

Poročilo o napredku English pri izvajanju strategije kaže zadovoljive rezultate, saj se izvaja 80 % predlaganih ukrepov. Strategija uveljavlja partnerstvo med javnim in zasebnim sektorjem, omogoča lažji dostop do finančnih sredstev in kvalificiranih delavcev ter zmanjšuje birokracijo in stroške za prijavo patenta.

Strategija naj bi Evropski uniji pomagala dohiteti vodilne države v inovativnosti v svetu – Južno Korejo, ZDA in Japonsko. Prednost Južne Koreje pred EU se povečuje, zaostanek EU za ZDA in Japonsko pa se od leta 2008 zmanjšuje.

Industrijske inovacije v EU

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave