Navigačný riadok

Ďalšie opatrenia na posilnenie inovácií - 26/03/2013

Pracovníci prechádzajúci stenami s hviezdami EÚ © EÚ

EÚ ako celok dosiahla pokrok, avšak niektoré členské štáty musia vynaložiť väčšie úsilie na dosiahnutie konkurencieschopnosti.

Väčšina krajín EÚ dosiahla pokrok v posilňovaní inovácií. Podľa ročného prehľadu výsledkov výskumu a inovácií English však niektoré z členských štátov nevynakladajú dostatočné úsilie a začínajú zaostávať.

Tento prehľad výsledkov má pomôcť krajinám EÚ pri identifikácii kľúčových katalyzátorov inovácií, ako aj oblastí, na ktoré je potrebné zamerať opatrenia na stimuláciu rastu a tvorby pracovných miest. Porovnáva krajiny na základe miery investícií do výskumu a vývoja, ako aj ďalších 23 faktorov.

Rozdiel v investíciách

Hodnotenie poukazuje na skutočnosť, že tradične inovačné krajiny sa naďalej zlepšujú. V prípade iných schopnosť inovovať rástla pomalšie, resp. sa dokonca znížila.

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, Švédsko je v hodnotení najlepšie. Za ním nasledujú Nemecko, Dánsko a Fínsko. V Estónsku, Litve a Lotyšsku došlo k rastu inovácií.

Inovačné faktory

Hlavným motorom inovačného rastu sú malé a stredné podniky a schopnosť meniť nápady na obchodné produkty či služby. Spoločným menovateľom najvýkonnejších krajín je výrazná podpora výskumu a vývoja. Podniky a univerzity zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore národných inovačných iniciatív.

V porovnaní s ostatnými krajinami EÚ sa podnikateľské odvetvie v krajinách, ktoré sú inovačnými lídrami, vyznačuje vyššou mierou investícií do výskumu a vývoja, ako aj žiadostí o udelenie patentov. Takisto v týchto krajinách existuje kvalitné vyššie vzdelávanie a silné prepojenia medzi priemyslom a vedou.

Inovácia v Únii

Základným kameňom stratégie Inovácia v Únii English , ktorá sa zameriava na posilnenie konkurencieschopnosti, rastu a tvorby pracovných miest, je rast inovácií a odstraňovanie prekážok, ktoré bránia prieniku dobrých nápadov na trh.

Správa o pokroku English stratégie poukazuje na to, že tento rast pokračuje dobrým smerom a v 80 % návrhov sa začalo s realizáciou. Súčasťou tohto prístupu je podpora partnerstiev medzi verejným a súkromným sektorom, jednoduchší prístup k financiám a kvalifikovaným pracovníkom, odstraňovanie administratívnej záťaže a znižovanie nákladov na patentovú ochranu nových nápadov.

Stratégia sa snaží prekonať náskok Južnej Kórey, USA a Japonska, ktoré sú svetovými lídrami v inováciách. Náskok Južnej Kórey pred EÚ stále rastie, avšak od roku 2008 EÚ zmenšuje rozdiel s USA a Japonskom.

Priemyselné inovácie v EÚ

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy