Kruimelpad

Mensen stappen door muren met EU-sterren © EU

Over het algemeen boekt de EU wel vooruitgang, maar sommige landen moeten meer doen om hun achterstand goed te maken en extra concurrentievermogen op te bouwen.

De meeste EU-landen doen het goed op innovatiegebied. Maar sommige hebben niet genoeg gedaan en beginnen nu achterop te raken, zo blijkt uit het jaarlijkse scorebord voor onderzoek en innovatie English .

Het scorebord helpt de EU-landen om te ontdekken hoe ze innovatie het best kunnen bevorderen en hoe ze de groei en werkgelegenheid het best kunnen stimuleren. Het vergelijkt landen aan de hand van hun investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O), en nog 23 andere factoren.

Investeringskloof

De ranglijst laat zien dat de van oudsher innovatieve landen zich blijven verbeteren. In andere stijgt het innovatievermogen langzamer, of neemt het zelfs af.

Net als in voorgaande jaren loopt Zweden voorop, gevolgd door Duitsland, Denemarken en Finland, maar ook in Estland, Litouwen en Letland heeft de innovatie een hoge vlucht genomen.

Drijvende krachten achter innovatie

Een gezond midden- en kleinbedrijf en de kunst om van een goed idee commerciële producten en diensten te maken, dat zijn de belangrijkste aanjagers van de innovatie. Wat de toonaangevende landen gemeen hebben, is dat de overheid O&O ondersteunt. Maar de inzet van bedrijven en universiteiten is minstens even belangrijk.

Kenmerkend voor de meest innovatieve landen is dat bedrijven er meer investeren in O&O en meer octrooien aanvragen dan in andere EU-landen. Bovendien is het onderwijs er beter ontwikkeld en zijn er sterke banden tussen industrie en wetenschap.

Innovatie-Unie

Innovatie bevorderen en hinderpalen voor het commercialiseren van goede ideeën wegwerken, dat is de kern van de Innovatie-Unie English , een EU-strategie voor meer concurrentievermogen, economische groei en werkgelegenheid.

Uit een voortgangsverslag English blijkt dat de strategie goed op weg is: al 80% van de voorstellen wordt inmiddels uitgevoerd: publiek-private partnerschappen worden aangemoedigd, bedrijven krijgen hulp bij het zoeken naar investeerders en gekwalificeerd personeel, de bureaucratie wordt afgebouwd en octrooiregistratie wordt goedkoper.

De strategie moet de kloof met innovatieleiders zoals Zuid-Korea, de VS en Japan helpen dichten. Ten opzichte van Zuid-Korea raakt de EU steeds verder achterop, maar sinds 2008 heeft zij haar achterstand op de VS en Japan goedgemaakt.

Meer over industriële innovatie in de EU

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links