Navigācijas ceļš

Darbinieki iet cauri sienām, uz kurām ir ES zvaigznes © ES

ES kopējie rādītāji ir uzlabojušies, tomēr dažām dalībvalstīm ir jādara vairāk, lai neatpaliktu un uzlabotu savu konkurētspēju.

Vairumam ES dalībvalstu joprojām izdodas aizvien labāk stimulēt tehnisko jaunradi. Tomēr ikgadējā ziņojumā par pētniecību un inovāciju English konstatēts, ka dažas valstis šajā jomā nestrādā pietiekami aktīvi un sāk atpalikt.

Minētais pārskats ir viens no veidiem, kā ES dalībvalstīm palīdz apzināt gan svarīgākos faktorus, kas veicina inovāciju, gan jomas, kur koncentrēt ar izaugsmes stimulēšanu un darbvietu radīšanu saistītos pūliņus. Tajā valstis salīdzinātas pēc pētniecības un izstrādes investīciju apjoma, kā arī pēc 23 citiem faktoriem.

Ieguldījumu apjoma atšķirības

Valstu reitingā redzams, ka valstīs, kas jau tradicionāli ir orientētas uz inovāciju, rādītāji turpina uzlaboties. Savukārt citās valstīs tehniskās jaunrades spējas vairojas lēnāk vai pat ir samazinājušās.

Tāpat ka iepriekšējos gados, saraksta galvgalī ir Zviedrija, kurai seko Vācija, Dānija un Somija. Inovācija ir pieaugusi Igaunijā, Lietuvā un Latvijā.

Inovāciju veicinoši faktori

Inovācijas galvenie dzinējspēki ir nelieli uzņēmumi un spēja idejas pārvērst precēs un pakalpojumos, ko var pārdot. Līderpozīcijās esošajām valstīm raksturīga arī mērķtiecīga tiekšanās atbalstīt pētniecību un izstrādi. Valstu centienos veicināt inovāciju svarīga loma ir arī uzņēmumiem un augstskolām.

Salīdzinājumā ar pārējām ES dalībvalstīm visu inovācijas ziņā vadošo valstu ekonomikas nozarēs tiek ieguldīts vairāk naudas pētniecībā un izstrādē, un tās pieprasa vairāk patentu. Vēl viena kopīga iezīme ir sevišķi attīstīta augstākās izglītības nozare un cieša saikne starp rūpniecību un zinātni.

Stratēģija "Inovācijas savienība"

Inovācijas veicināšana un visu to šķēršļu likvidēšana, kuri kavē labu ideju nonākšanu tirgū, ir ES stratēģijas "Inovācijas savienība" English uzmanības centrā. Minētās stratēģijas mērķis ir uzlabot konkurētspēju un veicināt izaugsmi un jaunu darbvietu rašanos.

Ziņojumā par to, kā izdodas īstenot English minēto stratēģiju, norādīts, ka viss iet pareizajās sliedēs, jo jau sākts īstenot 80 % stratēģijā sniegto ierosinājumu. Šī pieeja paredz valsts un privātā sektora partnerības, kas atvieglo piekļuvi finansējumam un kvalificētam darbaspēkam, mazina birokrātiju un jaunu ideju patentēšanas izmaksas.

Stratēģijas mērķis ir arī censties panākt inovācijas līderus — Dienvidkoreju, ASV un Japānu. Dienvidkorejas pārsvars pār ES palielinās, tomēr kopš 2008. gada ES sākusi tuvināties ASV un Japānas rādītājiem.

Rūpnieciskā inovācija ES

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites