Cosán nascleanúna

Dul chun cinn sa nuálaíocht – tuilleadh dul chun cinn ag teastáil - 26/03/2013

Oibrithe ag dul trí bhallaí ar a bhfuil réaltaí an AE © AE

Tá dul chun cinn á dhéanamh ag an AE ina iomláine, ach tá roinnt Ballstát fós ar gcúl agus beidh orthu níos mó a dhéanamh le bheith iomaíoch.

Tá ag éirí níos fearr le formhór na dtíortha san AE an nuálaíocht a spreagadh. Níl gach tír ag déanamh a dóthain dul chun cinn, mar sin féin, agus de réir an scórchláir um thaighde agus nuálaíocht English tá roinnt tíortha ag titim ar gcúl.

Is é atá sa scórchlár sin bealach le cuidiú le tíortha an AE an dá phríomhfhoinse nuálaíochta a aithint agus a n-iarrachtaí a dhíriú ar an bhfás agus an fhostaíocht a spreagadh. Déanann an scórchlár comparáid idir thíortha bunaithe ar na leibhéil infheistíochta sa taighde agus san fhorbairt (T&F) agus cuirtear 23 fachtóir eile san áireamh.

Bearna san infheistíocht

Léiríonn an scórchlár gurb iad na tíortha a bhíonn nuálach de ghnáth na tíortha a dhéanann an dul chun cinn is mó. I dtíortha eile, áfach, tá an cumas nuála go han-mhall, sin nó tá sé dulta ar gcúl.

Mar a tharla i mblianta roimhe seo, is í an tSualainn an tír is nuálaí, agus ansin an Ghearmáin, an Danmhairg agus an Fhionlainn. Chuir an Eastóin, an Liotuáin agus an Laitvia lena ráta nuálaíochta freisin.

Spreagadh don nuálaíocht

Is iad na gnólachtaí beaga agus an cumas táirgí agus seirbhísí a dhéanamh as smaointe nuálacha an dá phríomhfhoinse nuálaíochta. Tá fócas níos láidre freisin ar an taighde agus ar an bhforbairt ag na tíortha is nuálaí. Tá ról tábhachtach ag lucht gnó agus ag ollscoileanna ó thaobh tacú leis na gníomhaíochtaí náisiúnta a dhéantar ar son na nuálaíochta.

Tá leibhéil níos airde infheistíochta in T&F le tabhairt faoi deara in earnálacha gnó na dtíortha is nuálaí agus cuireann siad isteach níos mó iarratas ar phaitinní. Tá earnálacha seanbhunaithe ardoideachais acu, agus naisc láidre idir an tionscal agus an eolaíocht.

An tAontas Nuálaíochta

An nuálaíocht a mhéadú – agus bacainní a bhaint a chuireann cosc ar dhea-smaointe dul ina luí ar an margadh – sin atá ag croílár na straitéise maidir leis an Aontas Nuálaíochta English atá dírithe ar iomaíochas, fás agus poist.

Léiríonn tuarascáil ar dhul chun cinn English na straitéise go bhfuil na spriocanna á mbaint amach: tá 80% de na tograí curtha i bhfeidhm cheana. Díríonn an cur chuige sin freisin ar chomhpháirtíochtaí a chur chun cinn idir na hearnálacha poiblí agus príobháideacha, an fháil atá ar mhaoiniú agus ar oibrithe oilte a éascú, an rómhaorlathas a laghdú agus an costas a bhaineann le smaointe nua a phaitinniú a ísliú.

Déantar iarracht sa straitéis an bhearna atá idir an AE agus na ceannródaithe nuálaíochta sa Chóiré Theas, sna Stáit Aontaithe agus sa tSeapáin a laghdú. Tá an bhearna idir an Chóiré Theas agus an AE ag méadú, ach tá an bhearna idir é agus na Stáit Aontaithe agus an tSeapáin ag laghdú ó 2008.

Nuálaíocht thionsclaíoch san AE

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links