Navigointipolku

EU:n innovaatiotoimintaan on panostettava edelleen - 26/03/2013

Työntekijät kulkevat EU-lipun tähdin kuvioitujen seinien läpi © EU

EU on yleisesti ottaen entistä innovatiivisempi, mutta jäsenmaiden innovaatiokyvyssä on merkittäviä eroja.

Suurin osa EU-maista on parantanut innovaatiosuorituskykyään. Joissakin jäsenmaissa panostus on kuitenkin riittämätöntä ja ne ovat jäämässä muista jälkeen. Tämä käy ilmi vuosittain julkaistavasta EU:n tutkimuksen ja innovoinnin tulostaulusta English .

Tulostaulu auttaa EU-maita tunnistamaan keskeisiä innovaatiokasvun moottoreita ja keskittämään toimiaan kasvun ja työllisyyden tukemiseksi. Eri maita vertaillaan muun muassa tutkimus- ja kehittämismenojen suuruuden ja 23 muun indikaattorin suhteen.

Innovaatiokuilu

Tulostaulun mukaan kaikkein innovatiivisimmat maat ovat edelleen parantaneet suoritustaan. Muissa innovaatiosuorituskyvyn kasvu on ollut hitaampaa tai jopa heikentynyt.

Edellisvuosien tapaan innovoinnin kärjessä on Ruotsi ja sen jälkeen tulevat Saksa, Tanska ja Suomi. Eniten edistystä on tapahtunut Virossa, Liettuassa ja Latviassa.

Innovaatiotoiminnan moottorit

Innovaatiokasvun vauhdittajia ovat pk-yritykset ja kyky hyödyntää innovaatioita kaupallisesti. Innovatiivisimmat maat myös tukevat voimakkaasti tutkimus- ja kehitystoimintaa. Yrityksillä ja korkeakoulusektorilla on niissä keskeinen asema kansallisen innovaatiotoiminnan tukijoina.

Kaikissa EU:n innovaatiotoiminnan kärkimaissa yrityssektorin tutkimus- ja kehittämismenot ja patenttihakemusten määrä ovat suurempia kuin muissa EU-maissa. Niillä kaikilla on myös hyvin kehittynyt korkeakoulusektori ja vahvat linkit yritys- ja tutkimustoiminnan välillä.

Innovaatiounioni

Innovointikyvyn lisääminen ja esteiden poistaminen uusien ideoiden kaupallistamiselta ovat EU:n innovaatiounionin English keskeisiä tavoitteita, joilla tähdätään kilpailukyvyn sekä kasvun ja työllisyyden edistämiseen.

Innovaatiounionin tilaa käsittelevän raportin English mukaan strategian toteuttamisessa on edistytty hyvin: 80 prosenttia hankkeeseen kuuluvista ehdotuksista on jo käynnistetty. Hankkeen pääelementtejä ovat muun muassa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyökumppanuuksien edistäminen, rahoituksen ja ammattitaitoisen työvoiman saannin helpottaminen, byrokratian vähentäminen ja patentointikustannusten alentaminen.

Strategian tavoitteena on kuroa kiinni eroa globaaleihin innovaatiojohtajiin Etelä-Koreaan, Yhdysvaltoihin ja Japaniin. Etelä-Korean etumatka EU:hun nähden on kasvussa, mutta vuodesta 2008 EU on pystynyt kuromaan umpeen eroa Yhdysvaltoihin ja Japaniin nähden.

Teollinen innovointi EU:ssa – lisätietoa

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä