Διαδρομή πλοήγησης

Εργαζόμενοι περνούν μέσα από τοίχους με τα αστέρια της ΕΕ © EU

Η ΕΕ συνολικά σημείωσε πρόοδο, αλλά ορισμένα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες, ώστε να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος και να γίνουν πιο ανταγωνιστικά.

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ εξακολουθούν να σημειώνουν πρόοδο στην προώθηση της καινοτομίας. Ορισμένες όμως δεν προχωρούν ικανοποιητικά και έχουν αρχίσει να υστερούν στον τομέα αυτό, σύμφωνα με τον ετήσιο πίνακα επιδόσεων στην έρευνα και την καινοτομία English .

Ο πίνακας αυτός βοηθά τις χώρες της ΕΕ να εντοπίζουν τους καθοριστικούς παράγοντες της καινοτομίας και πού πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους για τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Στον πίνακα συγκρίνονται οι χώρες με βάση τα επίπεδα των επενδύσεών τους στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α), καθώς και με βάση 23 άλλους παράγοντες.

Διαφορές όσον αφορά το ύψος των επενδύσεων

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι χώρες με παράδοση στην καινοτομία εξακολουθούν να βελτιώνονται. Σε άλλες χώρες, η ικανότητα καινοτομίας αυξάνεται με πιο αργούς ρυθμούς ή παρουσιάζει ακόμη και πτώση.

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, στην κορυφή βρίσκεται η Σουηδία, και ακολουθούν η Γερμανία, η Δανία και η Φινλανδία. Αύξηση της καινοτομίας σημειώθηκε στην Εσθονία, τη Λιθουανία και τη Λετονία.

Καθοριστικοί παράγοντες της καινοτομίας

Οι κυριότεροι παράγοντες ανάπτυξης της καινοτομίας είναι οι μικρές επιχειρήσεις και η ικανότητα μετατροπής των ιδεών σε εμπορικά προϊόντα και υπηρεσίες. Ένα από τα κοινά χαρακτηριστικά των χωρών με τις καλύτερες επιδόσεις είναι ότι επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας. Οι επιχειρήσεις και τα πανεπιστήμια παίζουν καθοριστικό ρόλο στη στήριξη των εθνικών προσπαθειών για την προώθηση της καινοτομίας.

Σε σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ, οι επιχειρηματικοί τομείς των χωρών με τις καλύτερες επιδόσεις χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη, καθώς και την υποβολή περισσότερων αιτήσεων για κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών. Χαρακτηρίζονται επίσης από ανεπτυγμένη τριτοβάθμια εκπαίδευση και από ισχυρούς δεσμούς βιομηχανίας και επιστήμης.

Ένωση Καινοτομίας

Η αύξηση της καινοτομίας – καθώς και η εξάλειψη των λόγων που εμποδίζουν τις καλές ιδέες να φθάσουν στην αγορά – βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για μια Ένωση της Καινοτομίας English , η οποία έχει ως στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Η έκθεση προόδου English δείχνει ότι έχει αρχίσει να εφαρμόζεται το 80% των προτάσεων της στρατηγικής. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει την προώθηση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και σε άτομα με δεξιότητες, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και τη μείωση του κόστους απόκτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας για νέες ιδέες.

Επιχειρεί επίσης να καλύψει την απόσταση που χωρίζει την ΕΕ από τις πρωτοπόρους χώρες σε θέματα καινοτομίας: τη Νότια Κορέα, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Η απόσταση της ΕΕ από την Κορέα έχει μεγαλώσει, αλλά, από το 2008 και μετά, η ΕΕ έχει καλύψει μέρος της απόστασης που τη χώριζε από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία.

Βιομηχανική καινοτομία στην ΕΕ

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι