Cesta

Inovace vyžadují více pozornosti - 26/03/2013

Pracovníci procházejí zdmi, na kterých jsou namalované hvězdy EU © EU

Evropská unie jako celek dosáhla v inovacích pokroku, ale některé státy musí napnout veškeré síly, aby zvýšily svoji konkurenceschopnost.

Většina zemí EU si v oblasti inovací vede čím dál tím lépe. Jsou však i členské státy, které se této oblasti nevěnují dostatečně a začínají postupně zaostávat. To je jeden z hlavních závěrů ročního srovnávacího přehledu v oblasti výzkumu a inovací English .

Tento srovnávací přehled pomáhá zemím EU určit, jaké faktory k rozvoji inovací přispívají, a do jakých oblastí musí napřít své úsilí, aby byl stimulován růst a tvorba nových pracovních míst. Dokument jednotlivé země srovnává na základě objemu investic do výzkumu a vývoje a dalších 23 faktorů.

Rozdíly v investicích

Srovnávací přehled potvrzuje trend, že země tradičně podporující inovace se neustále zlepšují. U ostatních se schopnost inovovat zvyšuje jen pozvolna, nebo se dokonce propadá.

Stejně jako v předchozích letech se na první pozici drží Švédsko následované Německem, Dánskem a Finskem. Míra inovací se zvýšila v Estonsku, Litvě a Lotyšsku.

Faktory podporující inovace

Hlavní hnací silou pro růst inovací jsou malé podniky a schopnost přeměnit myšlenky v komerční výrobky a služby. Státy na předních místech žebříčku mají také společné to, že kladou velký důraz na podporu výzkumu a vývoje. Nejdůležitější úlohu v podpoře inovací hrají ve všech členských státech podnikatelský sektor a vysoké školy.

Ve státech, které v inovacích zaujímají vedoucí postavení, je podnikatelský sektor v investicích do výzkumu a rozvoje a v předkládání žádostí o patenty aktivnější, než tomu je v ostatních státech. Státy s dobrými inovačními výsledky mají rovněž dobře rozvinutý systém vysokoškolského vzdělávání a silné vazby mezi vědou a průmyslem.

Unie inovací

Základní myšlenka strategie „Unie inovací“ English , která usiluje o zvýšení konkurenceschopnosti a stimulaci růstu a zaměstnanosti, spočívá ve zvyšování schopnosti vytvářet inovace a odstraňování překážek, které brání realizaci dobrých nápadů a jejich prosazení na trhu.

Zprávu o pokroku English ukazuje, že realizace strategie je na dobré cestě, jelikož se již začalo s prováděním 80 % návrhů. Patří sem například podpora partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, snažší přístup k financování, disponibilita kvalifikované pracovní síly, omezení byrokratické zátěže a snížení nákladů na nové patenty.

Strategie se snaží snížit inovační náskok velmocí v tomto oboru, tedy Jižní Koreje, Spojených států a Japonska. Náskok Jižní Koreje před Evropsku unií se sice stále zvyšuje, ale EU se od roku 2008 daří dohánět USA a Japonsko.

Průmyslové inovace v EU

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy