Навигационна пътека

Напредък по отношение на иновациите – нужна е още работа - 26/03/2013

Работници, минаващи през стени със звездите на ЕС по тях © ЕС

ЕС като цяло бележи напредък, но някои страни членки трябва да положат повече усилия, за да наваксат изоставането си и да станат по-конкурентоспособни.

Повечето страни от ЕС продължават да подобряват стимулирането на иновациите. Някои от тях обаче не правят достатъчно и започват да изостават, показва годишният сравнителен анализ на научноизследователската дейност и иновациите English .

Той служи като средство да се помогне на страните от ЕС да определят кои са основните двигатели на иновациите и къде да насочат усилията си, за да стимулират растежа и създаването на работни места. В анализа страните се сравняват по равнището на инвестиции в научноизследователска и развойна дейност (НИРД), както и по 23 други фактора.

Разлика в равнището на инвестициите

Подреждането показва, че страните с традиции в иновациите продължават да подобряват резултатите си. При други държави способността за иновации нараства по-бавно или дори е спаднала.

Както и в предходните години Швеция остава на първо място, следвана от Германия, Дания и Финландия. Междувременно иновациите в Естония, Литва и Латвия са отбелязали растеж.

Двигатели на иновациите

Малките предприятия и способността идеите да се превръщат в предлагани на пазара продукти и услуги са основните двигатели за растежа на иновациите. Общ за водещите в класацията страни е акцентът върху подпомагането на научноизследователската и развойна дейност. Предприятията и университетите играят водеща роля в подкрепата на усилията за иновации на национално равнище.

В сравнение с другите държави от ЕС бизнес секторите във всички страни лидери в областта на иновациите инвестират повече в научно-изследователска и развойна дейност и регистрират повече патенти. Освен това всички те разполагат с добре развит сектор на висшето образование и силни връзки между индустрията и науката.

Съюз за иновации

Повишаването на новаторството и премахването на пречките пред достигането на добрите идеи до пазара са в центъра на стратегията „Съюз за иновации“ English на ЕС за повишаване на конкурентоспособността му и засилване на растежа и заетостта.

Доклад за напредъка English по стратегията показва, че нейното прилагане е в ход, като вече е започнало изпълнението на 80 % от предложенията. Този подход включва насърчаване на публично-частните партньорства, улесняване на достъпа до финансиране и квалифицирани работници, намаляване на административните формалности и понижаване на разходите за патентоване на нови идеи.

Целта на стратегията е да се намали изоставането на ЕС от лидерите в областта на иновациите в световен мащаб - Южна Корея, САЩ и Япония. Преднината на Южна Корея пред ЕС нараства, но от 2008 г. насам Съюзът наваксва изоставането си от САЩ и Япония.

Индустриални иновации в ЕС

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки