Navigačný riadok

Plán na oživenie európskeho podnikania - 10/01/2013

Žena v šedom kostýme necháva stopy na drevenom schodisku © iStock/James Tutor

Navrhované opatrenia by zabezpečili výchovu nových generácií podnikateľov a pomohli mladým ľuďom, ženám, starším ľuďom, prisťahovalcom a nezamestnaným založiť si vlastný podnik.

Podnikatelia tvoria pracovné miesta. Vedú mnohé malé začínajúce podniky, ktoré každý rok v Európe vytvárajú 4 milióny nových pracovných miest.

EÚ však za svojimi konkurentmi zaostáva v prístupe k podnikaniu, tu treba hľadať potenciál pre vytváranie ďalších pracovných miest. Medzi Európanmi je iba 11% podnikateľov, pričom približne 40% by ich chcelo podnikať pdf - 10 MB [10 MB] English (en) . V USA a v Číne by viac ako polovica ľudí chcela podnikať na vlastnú päsť.

Ak sa chce Európa vrátiť k hospodárskemu rastu, táto relatívna neochota zakladať nové podniky sa musí zmeniť. Vo svojom akčnom pláne Komisia navrhuje tieto opatrenia s cieľom podporiť želanú zmenu:

  • zlepšiť prístup k financiám, vytvoriť európsky trh pre malé pôžičky, zjednodušiť daňové pravidlá pre priame súkromné investície;
  • zahrnúť výučbu podnikania a praktických skúseností s podnikaním do školských osnov – mladí ľudia by mali mať aspoň jednu skúsenosť z podnikateľského prostredia počas strednej školy;
  • skrátiť čas, ktorý je potrebný na založenie podniku a získanie nevyhnutných licencií a povolení;
  • vytvoriť systémy školení, poradenstva a podpory pre ženy, seniorov, prisťahovalcov, nezamestnaných ľudí a ostatných potenciálnych podnikateľov;
  • poskytovať školenia pre začínajúcich podnikateľov v oblasti manažmentu a odborný dohľad a poradenstvo v začiatkoch, budovať siete s kolegami, potenciálnymi dodávateľmi a klientmi;
  • odstrániť prekážky cezhraničného online predaja na podporu podnikateľov, ktorí otvárajú svoje firmy na internete;
  • zjednodušiť procesy pri začatí, predaji, prevedení podniku alebo znovu začatí podnikania;
  • poskytnúť pomoc začínajúcim podnikom pri prekonávaní krátkodobých finančných ťažkostí a dať možnosť druhej šance pre čestných podnikateľov na nový začiatok po bankrote – „podnikatelia, ktorí dostali šancu začať druhýkrát“ sú úspešnejší.

Krajiny EÚ už spolupracujú na znížení byrokratickej záťaže podnikov pomocou iniciatívy „Small Business Act“ (akt o malých podnikoch) Deutsch (de) English (en) français (fr) . Nový plán prispeje k lepšiemu fungovaniu týchto spoločných pravidiel pre malé podniky.

Ďalšie kroky

Komisia bude úzko spolupracovať s vládami členských štátov, obchodnými organizáciami a ďalšími subjektmi na vypracovaní plánu na realizáciu návrhov.

Podpora pre podnikateľov sa v rámci EÚ výrazne líši. Výmena osvedčených postupov a koordinácia spoločného úsilia môžu byť efektívnejšie ako samostatné úsilie jednotlivých krajín.

Viac o podpore podnikania English (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy