Ścieżka nawigacji

Plan wspierania europejskiej przedsiębiorczości - 10/01/2013

Kobieta w szarym ubraniu pozostawiająca ślady stóp na drewnianych schodach © iStock/iStock/James Tutor

Proponowane środki pomogą wychować nowe pokolenie przedsiębiorców i ułatwią młodym ludziom, kobietom, osobom starszym, imigrantom i bezrobotnym założenie własnej firmy.

Przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy. Należy do nich wiele małych nowych przedsiębiorstw, dzięki którym co roku powstaje w Europie 4 mln nowych miejsc zatrudnienia.

Jednak pod względem ducha przedsiębiorczości UE nie dorównuje jeszcze swoim rywalom – świadczy o tym niewykorzystany potencjał w zakresie tworzenia miejsc pracy. Tylko 11 proc. Europejczyków prowadzi działalność gospodarczą, podczas gdy około 40 proc. chciałoby być swoim własnym szefem pdf - 10 MB [10 MB] English (en) . W USA i Chinach ponad połowa ankietowanych wolałaby być samozatrudniona.

Ta niechęć do zakładania własnej firmy musi zniknąć, jeśli Europa chce powrócić na ścieżkę wzrostu gospodarczego. W dokonaniu tej zmiany ma pomóc nowy plan działania , w którym Komisja Europejska proponuje:

  • poprawę dostępu do finansowania, utworzenie europejskiego rynku niewielkich pożyczek, uproszczenie przepisów podatkowych dotyczących bezpośrednich inwestycji prywatnych
  • włączenie do programów nauczania przekazywania wiedzy i doświadczenia w zakresie przedsiębiorczości – młodzi ludzie powinni mieć możliwość zdobycia co najmniej jednego doświadczenia w dziedzinie przedsiębiorczości, zanim otrzymają świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • skrócenie czasu potrzebnego na założenie firmy oraz uzyskanie niezbędnych licencji i pozwoleń
  • wprowadzenie programów opieki mentorskiej, doradztwa i wsparcia dla kobiet, osób starszych, migrantów, bezrobotnych i innych potencjalnych przedsiębiorców
  • zapewnienie nowym przedsiębiorcom szkoleń z zakresu zarządzania i opieki mentorskiej, tworzenie sieci kontaktów z partnerami, potencjalnymi dostawcami i klientami
  • wspieranie internetowych nowych przedsiębiorstw poprzez usuwanie barier w transgranicznym handlu internetowym
  • ułatwienia związane z założeniem, sprzedażą firmy, przeniesieniem jej własności lub wznowieniem działalności
  • pomaganie nowym przedsiębiorstwom w pokonywaniu krótkoterminowych trudności finansowych i ułatwianie uczciwym przedsiębiorcom, którzy zbankrutowali, otrzymania drugiej szansy – osoby podejmujące działalność gospodarczą po raz drugi osiągają większe sukcesy.

Kraje UE już współpracują ze sobą w ramach programu Small Business Act Deutsch (de) English (en) français (fr) w celu ograniczenia biurokracji w odniesieniu do firm. Dzięki nowemu planowi działania korzyści firm wynikające z zastosowania nowych zasad będą jeszcze większe.

Kolejne działania

Komisja będzie teraz ściśle współpracować z państwami członkowskimi, organizacjami przedsiębiorców i innymi zainteresowanymi stronami w celu wdrożenia planu działania.

Poziom wsparcia przedsiębiorców jest w całej UE bardzo zróżnicowany. Dzięki szerzeniu najlepszych praktyk i porównywaniu różnych rozwiązań problemów poszczególne kraje mogą osiągnąć więcej, niż działając w pojedynkę.

Więcej o wspieraniu przedsiębiorczości English (en)

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki