Mogħdija tan-navigazzjoni

Pjan Ewropew biex tingħata spinta lill-intraprenditorija - 10/01/2013

Mara liebsa libsa griża tħalli l-marka tal-passi fuq taraġ tal-injam © iStock/James Tutor

Il-miżuri proposti għandhom irawmu ġenerazzjonijiet ġodda ta' intraprendituri u jgħinu liż-żgħażagħ, in-nisa, l-anzjani, l-immigranti u l-persuni qiegħda joħolqu l-intrapriżi tagħhom stess.

L-intraprendituri joħolqu l-impjiegi. Dawn iwasslu għal bosta negozji żgħar li jiġġeneraw 4 miljun impjieg ġdid kull sena fl-Ewropa.

Madankollu, l-UE tinsab wara l-kompetituri tagħha fl-attitudni intraprenditorjali, li turi potenzjal għal aktar ħolqien ta' impjiegi. 11% biss tal-Ewropej huma intraprendituri, filwaqt li madwar 40% jaspiraw li jkunu sidien tagħhom infushom pdf - 10 MB [10 MB] English (en) . Fl-Istati Uniti u ċ-Ċina aktar minn nofs il-ħaddiema jixtiequ li jkunu jistgħu jaħdmu għal rashom.

L-Ewropej joqgħodu lura milli joħolqu l-intrapriża tagħhom stess. Iżda dan jeħtieġ jinbidel jekk l-Ewropa trid tirritorna fit-triq tat-tkabbir ekonomiku. Il-Kummissjoni qed tipproponi pjan ta' azzjoni biex tħeġġeġ din il-bidla, billi:

  • ittejjeb l-aċċess għall-finanzi, toħloq suq Ewropew għal self żgħir, tissimplifika r-regoli tat-taxxa għal investimenti diretti privati
  • tinkludi edukazzjoni intraprenditorjali u esperjenza ta' xogħol fil-kurrikuli tal-iskola – iż-żgħażagħ għandu jkollhom tal-inqas esperjenza intraprenditorjali waħda qabel ma jitilqu l-iskola sekondarja
  • tnaqqas iż-żmien biex jinbeda negozju u biex jinkisbu l-liċenzji u l-permessi meħtieġa
  • toħloq skemi ta' mentoring, pariri u appoġġ għan-nisa, l-anzjani, l-immigranti, il-persuni qiegħda u intraprendituri potenzjali oħra
  • tipprovdi taħriġ u kkowċjar relatat mal-istabbiliment u l-ġestjoni ta' negozju, in-netwerking mal-pari, il-fornituri u l-klijenti potenzjali
  • tappoġġa negozji żgħar ibbażati fuq l-internet billi tneħħi l-ostakli tal-bejgħ onlajn bejn il-fruntieri
  • tagħmilha eħfef biex jinbeda, jinbiegħ, jiġi trasferit għand ħaddieħor jew jerġa' jinbeda negozju
  • tgħin lin-negozji ż-żgħar jegħlbu d-diffikultajiet finanzjarji għal żmien qasir u tagħti t-tieni ċans lill-intraprendituri onesti wara falliment – min jibda mill-ġdid it-tieni darba jkollu aktar suċċess.

Il-pajjiżi tal-UE diġà jaħdmu flimkien biex inaqqsu l-burokrazija relatata man-negozji permezz tal-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar Deutsch (de) English (en) français (fr) . Il-pjan il-ġdid se jgħin biex jagħmel dawn ir-regoli komuni jaħdmu aħjar għan-negozji ż-żgħar.

Il-passi li jmiss

Il-Kummissjoni se taħdem mill-qrib mal-gvernijiet tal-UE, l-organizzazzjonijiet tan-negozji u ma' oħrajn biex tistabbilixxi pjan għall-implimentazzjoni tal-proposti.

L-appoġġ għall-intraprendituri jvarja ħafna madwar l-UE. Il-qsim tal-aħjar eżempji u l-isforzi ta' koordinazzjoni jistgħu jkunu aktar effettivi milli kull pajjiż jaħdem għal rasu.

Aktar informazzjoni dwar il-promozzjoni tal-intraprenditorija English (en)

Agħżel kuluri li jikkuntrastaw Ara l-paġna fid-daqs normali tagħha Kabbar id-daqs b'200 fil-mija Ibgħat din il-paġna lil sħabek Stampa din il-paġna

 

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

Iva LE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?

Links utli