Navigācijas ceļš

Plāns uzņēmējdarbības sekmēšanai Eiropā - 10/01/2013

Sieviete pelēkā kostīmā atstāj pēdu nospiedumus uz koka kāpnēm © iStock/James Tutor

Ierosinātie pasākumi veicinās jaunas uzņēmēju paaudzes rašanos un palīdzēs jauniešiem, sievietēm, gados vecākiem cilvēkiem, imigrantiem un bezdarbniekiem izveidot pašiem savu uzņēmumu.

Uzņēmēji dod cilvēkiem darbu. Stādamies savu jaundibināto mazo uzņēmumu priekšgalā, viņi Eiropā ik gadu izveido 4 miljonus jaunu darbvietu.

Tomēr sabiedrības attieksmē pret uzņēmējdarbību ES atpaliek no konkurentiem. Tas liecina, ka jaunizveidoto darbvietu skaits patiesībā varētu būt vēl lielāks. Tikai 11 % eiropiešu var sevi saukt par uzņēmējiem, bet apmēram 40 % labprāt pamēģinātu, ko nozīmē būt sev pašam par priekšnieku pdf - 10 MB [10 MB] English (en) . Toties ASV un Ķīnā vairāk nekā puse iedzīvotāju gribētu būt pašnodarbināti.

Ja Eiropa vēlas atgriezties uz izaugsmes ceļa, jāmainās šai nogaidošajai attieksmei pret savas uzņēmējdarbības sākšanu. Komisija ierosina rīcības plānu , kā veicināt šādas pārmaiņas. Tajā paredzēts:

  • gādāt par finansējuma pieejamību, izveidojot mazo aizdevumu Eiropas tirgu un vienkāršojot nodokļu sistēmu, ko piemērotu tiešajām privātajām investīcijām,
  • iekļaujot skolu programmā teorētisko un praktisko uzņēmējdarbības kursu — jauniešiem pirms vidusskolas beigšanas būtu jāiziet vismaz viena uzņēmējdarbības prakse,
  • panākt, lai uzņēmuma dibināšana, kā arī atļauju un licenču saņemšana prasītu mazāk laika,
  • izveidot mentoringa, konsultāciju un atbalsta programmas sievietēm, senioriem, imigrantiem, bezdarbniekiem un citiem potenciālajiem uzņēmējiem,
  • piedāvāt jauno uzņēmumu vadītājiem mācības, darbaudzināšanu un tīklus, kuros veidot kontaktus ar citiem jaunajiem uzņēmējiem, potenciālajiem piegādātājiem un klientiem,
  • atceļot šķēršļus, kas kavē pārrobežu tirdzniecību tiešsaistē, atbalstīt jaunos uzņēmumus, kas darbojas internetā,
  • gādāt par vienkāršākām uzņēmuma nodibināšanas, pārdošanas, īpašumtiesību nodošanas vai darbības atsākšanas procedūrām,
  • palīdzēt jaundibinātajiem uzņēmumiem pārvarēt īstermiņa finanšu grūtības un godprātīgiem uzņēmējiem dot jaunu iespēju atsākt darbu pēc bankrota (pieredze liecina, ka otrais piegājiens parasti ir veiksmīgāks).

ES dalībvalstis jau tagad cenšas kopīgi novērst birokrātiskos šķēršļus, īstenojot Eiropas Mazās uzņēmējdarbības aktu Deutsch (de) English (en) français (fr) . Jaunais plāns vēl vairāk optimizēs kopējos noteikumus mazo uzņēmumu labā.

Turpmākie pasākumi

Komisija cieši sadarbosies ar ES valstu valdībām, uzņēmēju organizācijām un citiem, lai izveidotu darba grafiku priekšlikumu īstenošanai.

Atbalsts uzņēmējiem ES ir visai atšķirīgs. Labākās pieredzes apmaiņa un koordinēšana Eiropas līmenī var dot lielākus rezultātus nekā valstu savrupie centieni.

Vēl par uzņēmējdarbības veicināšanu English (en)

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites