Cosán nascleanúna

Plean a threiseoidh le fiontraíocht na hEorpa - 10/01/2013

Bean a bhfuil culaith liath uirthi is a fhágann rianta coise ar staighre adhmaid © iStock/James Tutor

Chothódh ​​na bearta atá molta glúine nua fiontraithe agus chabhróidís le daoine óga, mná, daoine scothaosta, inimircigh agus daoine dífhostaithe chun a gcuid gnólachtaí féin a chur ar bun.

Cruthaitheoirí post is ea fiontraithe. Is iadsan a bhíonn chun tosaigh i gcuid mhaith de na gnólachtaí nuathionscanta a ghineann 4 mhilliún de na poist nua a chruthaítear san Eoraip gach bliain.

Mar sin féin, tá an AE taobh thiar dá chuid iomaitheoirí sa dearcadh fiontraíochta, rud a nochtann acmhainneacht is mó fós do chruthú post. Níl ach 11% de na hEorpaigh ina bhfiontraithe, agus tá thart ar 40% ag dréim le bheith i gceannas orthu féin pdf - 10 MB [10 MB] English (en) . I SAM agus sa tSín ba mhaith le breis is leath na ndaoine bheith féinfhostaithe.

Ní mór an drogall le gnólachtaí nua a chruthú a athrú má tá an Eoraip chun filleadh ar fhás. Tá plean gníomhaíochta á mholadh ag an gCoimisiún leis an athrú sin a spreagadh, trí na bearta seo a leanas:

  • rochtain ar airgeadas a fheabhsú, rud a chruthóidh margadh Eorpach d'iasachtaí beaga, agus a shimpleodh rialacha cánach d'infheistíochtaí príobháideacha díreacha
  • oideachas agus taithí fiontraíochta a chur i gcuraclaim na scoileanna - ba chóir do dhaoine óga taithí fiontraíochta amháin ar a laghad a fháil sula bhfágfaidís an mheánscoil
  • an t-am is gá le tús a chur le gnólacht agus teacht ar na ceadúnais agus na ceadanna riachtanacha a laghdú
  • scéimeanna meantóireachta, comhairle agus tacaíochta do mhná, seanóirí, inimircigh, daoine dífhostaithe agus fiontraithe ionchasacha eile a chruthú
  • oiliúint bhainistíochta agus traenáil a chur ar fáil do ghnólachtaí nuathionscanta, le líonrú le comhpháirtithe, soláthraithe féideartha agus le cliaint
  • tacú le gnólachtaí nuathionscanta atá bunaithe ar an ngréasán, ag fáil réidh le bacainní trasteorann ar dhíol ar líne
  • é a dhéanamh níos éasca gnólacht a thionscnamh, a dhíol, a chur ar aghaidh, nó a atosú
  • cabhrú le gnólachtaí nuathionscanta chun deacrachtaí gearrthéarmacha airgeadais a shárú agus an dara seans a thabhairt d'fhiontraithe macánta tar éis féimheachta - is fearr a éiríonn le 'hatosaitheoirí'.

Tá tíortha an AE ag obair le chéile cheana féin chun rómhaorlathas a laghdú ar ghnólachtaí tríd an nGníomh um Ghnólachtaí Beaga Deutsch (de) English (en) français (fr) . Cabhróidh an plean nua chun na comhrialacha sin a chur ag obair níos fearr fós do ghnólachtaí beaga.

Na chéad chéimeanna eile

Oibreoidh an Coimisiún go dlúth le rialtais an AE, eagraíochtaí gnó agus daoine eile le treoirchlár a leagan amach chun na tograí a chur chun feidhme.

Is mór is neamhionann an méid tacaíochta a bhíonn ar fáil d'fhiontraithe ar fud an AE. Is éifeachtaí a bhíonn comhroinnt na sárchleachtas agus iarrachtaí a chomhordú ná gach tír a bheith ag obair ina haonar.

Breis eolais faoi chur chun cinn na fiontraíochta English (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links