Navigointipolku

Lisää yrittäjiä Eurooppaan - 10/01/2013

Harmaapukuinen nainen kulkee puuportaissa ja jättää jalanjälkiä © iStock/James Tutor

EU on laatinut suunnitelman toimista, joilla kannustetaan nuoria ryhtymään yrittäjiksi ja autetaan myös naisia, ikääntyneitä, maahanmuuttajia ja työttömiä yrityksen perustamisessa.

Yrittäjät luovat työpaikkoja. Suuri osa EU:ssa vuosittain syntyvistä 4 miljoonasta uudesta työpaikasta on uusissa pienyrityksissä.

EU:n työikäisten asenne yrittäjyyteen on kuitenkin kilpailijamaita kielteisempi, ja potentiaalia työpaikkojen luomiseen jää käyttämättä. EU:ssa vain 11 % työikäisistä toimii yrittäjänä ja noin 40 % haluaisi ryhtyä yrittäjäksi pdf - 10 MB [10 MB] English (en) . Yhdysvalloissa ja Kiinassa omasta yrityksestä haaveilee yli 50 %.

Kiinnostusta yrittäjyyteen on lisättävä, jotta EU:n talous pääsisi jälleen kasvu-uralle. Komissio on laatinut toimintasuunnitelman , jossa ehdotetaan tilanteen parantamista muun muassa seuraavin toimin:

  • parannetaan yritysten rahoitusmahdollisuuksia, luodaan eurooppalaiset mikroluottomarkkinat, yksinkertaistetaan yksityisiin suoriin sijoituksiin sovellettavaa verolainsäädäntöä
  • lisätään koulujen opetussuunnitelmiin yrittäjäkoulutusta ja yrittäjäkokemuksen hankkimista – nuorille tarjotaan vähintään yksi tilaisuus kokeilla yritystoimintaa ennen oppivelvollisuuden päättymistä
  • nopeutetaan yritysten perustamis- ja lupamenettelyjä
  • perustetaan erityisiä mentorointi-, neuvonta- ja tukijärjestelmiä naisille, ikääntyneille, maahanmuuttajille, työttömille ja muille potentiaalisille yrittäjäryhmille
  • tarjotaan uusille yrittäjille yrityksen johtamiseen liittyvää koulutusta ja ohjausta, perustetaan vertaisryhmiä, edistetään verkostoitumista mahdollisten tavarantoimittajien ja asiakkaiden kanssa
  • poistetaan kansainvälisen verkkokaupan esteitä ja tuetaan näin verkossa toimivia yrittäjiä
  • helpotetaan yrityksen perustamista, myymistä, käynnistämistä uudelleen ja luovuttamista uusille omistajille
  • autetaan uusia yrityksiä selviämään lyhyen aikavälin rahoitusongelmista ja annetaan konkurssiin ajautuneille rehellisille yrittäjille mahdollisuus perustaa uusi yritys – tutkimusten mukaan toista kertaa yrittäjinä aloittavat menestyvät keskimääräistä paremmin.

EU-maat tekevät jo yhteistyötä pk-yritysten hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi ns. Small Business Act -aloitteen Deutsch (de) English (en) français (fr) puitteissa. Uudella toimintasuunnitelmalla tätä työtä on määrä tehostaa entisestään.

Toimintasuunnitelman käsittelyvaiheet

Komissio laatii ehdotuksille toteutusaikataulun yhteistyössä muun muassa EU-maiden ja yritysten kanssa.

Yrittäjien tukitoimet ovat hyvin erilaisia eri EU-maissa. Hyvien käytäntöjen levittäminen ja ongelmanratkaisumallien vertaileminen eri maiden kesken on usein hedelmällistä.

Yritystoiminnan edistäminen – lisätietoa English (en)

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä