Navigatsioonitee

Kava Euroopa ettevõtluse edendamiseks - 10/01/2013

Hallis kostüümis naine jätmas jalajäljed puidust trepile © iStock/James Tutor

Esitatud meetmetega toetataks uue ettevõtluspõlvkonna kujunemist ning aidataks noori, naisi, eakaid, sisserändajaid ja töötuid oma ettevõtte loomisel.

Ettevõtjad on töökohtade loojad. Nad juhivad paljusid väikeseid idufirmasid, mis loovad Euroopas igal aastal 4 miljonit uut töökohta.

Ettevõtlusvalmiduse poolest jääb EL aga oma konkurentidest maha, mis tähendab, et potentsiaali uute töökohtade loomiseks on veelgi. Vaid 11% eurooplastest on ettevõtjad ning ligikaudu 40% sooviksid olla iseenda tööandjad pdf - 10 MB [10 MB] English (en) . USAs ja Hiinas on füüsilisest isikust ettevõtjana tegutseda soovijate osakaal üle 50%.

Majanduskasvu taastamiseks Euroopas peab selline suhteline vastumeelsus uute ettevõtete rajamise suhtes taanduma. Muutuste soodustamiseks on komisjon esitanud tegevuskava , mille põhipunktid on järgmised:

  • parandada rahastamise kättesaadavust, luues Euroopa väikelaenude turu ja lihtsustades otseinvesteeringutega seotud maksueeskirju;
  • lisada ettevõtlusalase hariduse ning kogemuste omandamine koolide õppekavasse – enne keskkooli lõpetamist peaksid noored saama vähemalt ühe ettevõtlusega seotud kogemuse;
  • vähendada ettevõtte loomiseks ning vajalike litsentside ja lubade saamiseks kuluvat aega;
  • luua juhendamis-, nõustamis- ja toetuskavad naistele, eakatele, sisserändajatele, töötutele ja teistele potentsiaalsetele ettevõtjatele;
  • pakkuda idufirmadele juhtimiskoolitust ja juhendamist ning võrkude loomist kaasettevõtjate, potentsiaalsete varustajate ja klientide vahel;
  • toetada veebipõhiseid idufirmasid, kõrvaldades piiriülest internetikaubandust takistavad tõkked;
  • lihtsustada ettevõtte loomist, selle müümist või üleminekut ja ettevõtte taaskäivitamist;
  • aidata idufirmadel ületada lühiajalised rahalised raskused ning anda ausatele ettevõtjatele pankroti korral uus võimalus – nn teisele ringile minejad on edukamad.

ELi liikmesriigid teevad juba bürokraatia vähendamiseks koostööd Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” Deutsch (de) English (en) français (fr) raames. Uue kavaga muudetakse need ühised eeskirjad väikeettevõtjate jaoks veelgi tõhusamaks.

Järgmised sammud

Komisjonil on kavas teha tihedat koostööd ELi liikmesriikide valitsuste, ettevõtlusorganisatsioonide ja teiste osapooltega, et koostada tegevuskava eespool nimetatud ettepanekute rakendamiseks.

Ettevõtjatele pakutav toetus on ELis liikmesriigiti väga erinev. Parimate tavade jagamine ja meetmete kooskõlastamine on tulemuslikum sellest, kui iga riik tegutseks üksi.

Veel ettevõtluse edendamise kohta English (en)

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad