Διαδρομή πλοήγησης

Σχέδιο προώθησης της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη - 10/01/2013

Γυναίκα με γκρίζο ταγιέρ αφήνει πατημασιές σε ξύλινη σκάλα © iStock/James Tutor

Τα προτεινόμενα μέτρα θα γαλουχήσουν τις νέες γενιές επιχειρηματιών και θα βοηθήσουν νέους, γυναίκες, ηλικιωμένους, μετανάστες και ανέργους να ιδρύσουν τις δικές τους επιχειρήσεις.

Οι επιχειρηματίες συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Πολλές από τις μικρές νεοσύστατες επιχειρήσεις δημιουργούν κάθε χρόνο 4 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη.

Ωστόσο, η ΕΕ υστερεί έναντι των ανταγωνιστών της στο επιχειρηματικό πνεύμα, πράγμα που υποδηλώνει ότι υπάρχει δυνατότητα για τη δημιουργία ακόμη περισσότερων θέσεων εργασίας. Μόνο το 11% των Ευρωπαίων είναι επιχειρηματίες, αν και περίπου το 40% επιθυμούν να είναι αυτοαπασχολούμενοι pdf - 10 MB [10 MB] English (en) . Στις ΗΠΑ και την Κίνα πάνω από τους μισούς εργαζομένους θα ήθελαν να είναι αυτοαπασχολούμενοι.

Αυτή η σχετική απροθυμία για σύσταση νέων επιχειρήσεων πρέπει να αλλάξει, εάν η Ευρώπη επιθυμεί να επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η Επιτροπή προτείνει ένα σχέδιο δράσης για να ενθαρρύνει αυτή την αλλαγή, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής:

  • βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, μέσω της δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής αγοράς μικρών δανείων και της απλούστευσης των κανόνων φορολόγησης των άμεσων ιδιωτικών επενδύσεων
  • νέα σχολικά προγράμματα που θα προβλέπουν θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση στην επιχειρηματικότητα, ώστε οι νέοι να έχουν τουλάχιστον μία επιχειρηματική εμπειρία προτού τελειώσουν το λύκειο
  • μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη σύσταση επιχείρησης και την απόκτηση των αναγκαίων αδειών
  • καθιέρωση συστημάτων καθοδήγησης, παροχής συμβουλών και στήριξης για γυναίκες, ηλικιωμένους, μετανάστες, ανέργους και άλλους μελλοντικούς επιχειρηματίες
  • παροχή στις νεοσύστατες επιχειρήσεις ευκαιριών για κατάρτιση και καθοδήγηση των στελεχών τους, δικτύωση με ομότιμα δίκτυα, με δυνητικούς προμηθευτές και με πελάτες
  • υποστήριξη νεοσύστατων διαδικτυακών εταιρειών, μέσω της άρσης των εμποδίων στις διαδικτυακές διασυνοριακές πωλήσεις
  • απλούστευση των διαδικασιών σύστασης, πώλησης, μεταβίβασης ή επανέναρξης μιας επιχείρησης.
  • στήριξη νεοσύστατων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν βραχυπρόθεσμες οικονομικές δυσχέρειες και παροχή μιας δεύτερης ευκαιρίας σε έντιμους επιχειρηματίες που πτωχεύουν, καθώς οι επιχειρήσεις «δεύτερης ευκαιρίας» είναι συχνά πιο επιτυχημένες.

Οι χώρες της ΕΕ συνεργάζονται ήδη για τη μείωση της γραφειοκρατίας που πλήττει τις επιχειρήσεις, μέσω του νόμου για τις μικρές επιχειρήσεις Deutsch (de) English (en) français (fr) . Το νέο σχέδιο θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο αυτούς τους κοινούς κανόνες για τις μικρές επιχειρήσεις.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη της ΕΕ, τις ενώσεις επιχειρήσεων και άλλους ενδιαφερομένους με σκοπό την εκπόνηση χάρτη πορείας για την υλοποίηση των προτάσεων.

Η στήριξη των επιχειρηματιών ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό από χώρα σε χώρα της Ευρώπης. Η ανταλλαγή ορθών πρακτικών και ο συντονισμών των προσπαθειών μπορεί να βοηθήσουν περισσότερο σε σχέση με μεμονωμένες πρωτοβουλίες επιμέρους κρατών.

Περισσότερα για την προώθηση της επιχειρηματικότητας English (en)

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι