Навигационна пътека

План за подкрепа на европейските предприемачи - 10/01/2013

Жена в сив костюм, оставяща следи от стъпки по дървени стъпала © iStock/James Tutor

С помощта на предложените мерки ще бъде създадено ново поколение предприемачи и ще се помогне на млади хора, жени, възрастни хора, имигранти и безработни да основат свой собствен бизнес.

Предприемачите разкриват работни места. Те ръководят много от малките новосъздадени фирми, разкриващи всяка година по 4 млн. нови работни места в Европа.

Въпреки това ЕС изостава от конкурентите си по отношение на предприемаческата нагласа, което означава, че има потенциал за създаване на още повече работни места. Едва 11 % от европейците са предприемачи, въпреки че около 40 % искат сами да си бъдат началници pdf - 10 MB [10 MB] English (en) . В САЩ и Китай над 50 % биха желали да са самостоятелно заети.

Тази относителна въздържаност по отношение на създаването на нови компании трябва да бъде преодоляна, за да бъде възстановен растежът в Европа. Комисията предлага план за действие , с който да се насърчи тази промяна чрез:

  • подобряване на достъпа до финанси, създаване на европейски пазар за малки заеми, опростяване на данъчните правила за преки частни инвестиции;
  • включване на предприемаческото обучение и практика в училищните програми – младите хора трябва да имат поне една предприемаческа практика преди да напуснат средното училище;
  • намаляване на времето за започване на бизнес и за получаване на необходимите лицензи и разрешителни;
  • създаване на схеми за менторство, съвети и подкрепа за жени, възрастни хора, имигранти, безработни и други потенциални предприемачи;
  • осигуряване на обучение и индивидуални консултации в областта на мениджмънта за новосъздадени фирми, изграждане на мрежи с партньори, потенциални доставчици и клиенти;
  • подкрепа за новосъздадени интернет компании, като се премахнат пречките пред трансграничните онлайн продажби;
  • улесняване на започването, продажбата, прехвърлянето или повторното започване на бизнес;
  • помощ за новосъздадените фирми да преодолеят краткосрочни финансови затруднения и даване на втори шанс на честните предприемачи след фалит – повторното започване на бизнес е по-успешно.

Страните от ЕС вече работят заедно за намаляване на бюрократичните пречки пред предприятията чрез Законодателния акт за малкия бизнес в Европа Deutsch (de) English (en) français (fr) . Благодарение на новия план тези общи правила ще работят още по-добре за малките предприятия.

Следващи стъпки

Комисията ще работи в тясно сътрудничество с правителствата от ЕС, бизнес организации и други за изготвяне на пътна карта за изпълнение на предложенията.

В различните страни от ЕС съществуват огромни разлики по отношение на помощта за предприемачите. Обменът на добри практики и координирането на усилията може да са по-ефективни от самостоятелните мерки на отделните страни.

Още за стимулирането на предприемачеството English (en)

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки