Sökväg

EU vill få fart på bilindustrin - 09/11/2012

Bilstrålkastare och väg © iStock/Olaru Radian-Alexandru

EU vill göra den europeiska fordonssektorn mer konkurrenskraftig genom att investera i innovation, minska byråkratin, utveckla kompetensen och förbättra tillgången till utomeuropeiska marknader.

EU:s välstånd är beroende av att bilindustrin mår bra. Runt 12 miljoner människor är direkt eller indirekt beroende av den här sektorn för sin försörjning.

Den globala konjunkturnedgången sätter emellertid press på biltillverkarna. Efterfrågan sjunker samtidigt som konkurrensen ökar. De europeiska företagen måste kämpa, både hemma och utomlands. Tillverkarna måste också ta hänsyn till att efterfrågan på energisnålare och säkrare bilar ökar.

Av denna anledning måste företagen fokusera mer på kvalitet och innovation. Kommissionen föreslår därför ett åtgärdspaket för att hjälpa branschen och vill bland annat

  • investera i teknik för att minska växthusgasutsläpp, luftföroreningar och buller – genom att målinrikta EU-pengar och lån från Europeiska investeringsbanken DeutschEnglishfrançais och samordna de ekonomiska incitamenten
  • skapa en livskraftig konsumentmarknad för fordon som drivs med alternativa bränslen (el, vätgas och naturgas) – genom att bygga ut infrastrukturen och införa en EU-standard för laddningskontakter för elfordon
  • främja avancerade trafiksäkerhetsåtgärder – bland annat intelligenta transportsystem English (t.ex. inbyggda datorer, sensorteknik, digitala tjänster och kommunikationssystem)
  • minska byråkrati och illojal konkurrens i hela EU
  • hjälpa industrin att få tillgång till världsmarknaden genom att ingå rättvisa och balanserade handelsavtal och främja dialogen med framför allt de länder där efterfrågan ökar
  • avsluta internationella förhandlingar om gemensamma normer och säkerhetskrav för elbilar och deras batterier
  • förbättra kompetens och utbildning och förutse branschens framtida behov
  • använda pengarna till forskning och innovation mer effektivt på europeisk och nationell nivå.

Planen bygger på kommissionens industristrategi English där EU slår fast sina prioriteringar för att stärka strategiska sektorer, som också omfattar flyg- och rymdindustri, kemi, verkstadsindustri och läkemedel.

Strategin syftar till att vända nedgången inom tillverkningsindustrin och öka dess andel av BNP från nuvarande 16 till cirka 20 procent fram till 2020. Tillverkningsindustrin står för närvarande för 80 procent av EU:s export.

EU-stöd till biltillverkarna

EU-rapport om bilindustrin English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar