Navigačný riadok

Posilnenie automobilového priemyslu v Európe - 09/11/2012

Predný svetlomet auta © iStock/Olaru Radian-Alexandru

Návrh na zlepšenie konkurencieschopnosti automobilového priemyslu v EÚ prostredníctvom investícií do inovácií, odbúrania administratívnej záťaže, zlepšenia zručností a prístupu na zámorské trhy.

Správna výkonnosť automobilového priemyslu je pre európsky priemysel dôležitá. Od tohto sektora priamo alebo nepriamo závisia príjmy okolo 12 miliónov ľudí.

Výrobcovia automobilov sú však pod tlakom celosvetového poklesu odbytu. Dopyt klesá v čase zostrujúceho sa konkurenčného boja, čo má dosah aj na európske spoločnosti na domácom trhu aj v zahraničí. Výrobcovia musia takisto reagovať na rastúce požiadavky na zlepšenú energetickú účinnosť a bezpečnosť áut.

AK chcú spoločnosti prekonať tieto výzvy, musia sa viac sústrediť na kvalitu a inovácie. Aby zvládli túto transformáciu, Komisia navrhuje súbor opatrení. Tieto opatrenia zahŕňajú:

  • investovanie do technológií na zníženie emisií skleníkových plynov, pevných častíc a hluku využitím fondov EÚ a úverov Európskej investičnej banky DeutschEnglishfrançais a zefektívnením finančných stimulov;
  • zlepšenie dostupnosti vozidiel využívajúcich alternatívne palivá (elektrinu, vodík a zemný plyn) pre spotrebiteľov vytvorením potrebnej infraštruktúry a noriem EÚ pre elektrické dobíjacie zástrčky;
  • podporu pokročilých opatrení cestnej bezpečnosti vrátane inteligentných dopravných systémov English (napr. palubné počítače, senzorové technológie, digitálne služby a komunikačné systémy);
  • zníženie administratívnej záťaže a eliminovanie neférových konkurenčných postupov v rámci EÚ;
  • zlepšenie prístupu priemyslu na medzinárodné trhy prostredníctvom spravodlivých, vyvážených obchodných dohôd a lepšej podpory predaja najmä v krajinách s rastúcim dopytom;
  • dokončenie medzinárodných rokovaní o spoločných normách a pravidlách bezpečnosti elektromobilov a ich batérií;
  • zlepšenie zručností a odbornej prípravy a odhadu budúcich potrieb priemyslu;
  • efektívnejšie použitie financií na výskum a inovácie na európskej a vnútroštátnej úrovni.

Plán vychádza z priemyselnej stratégie English Komisie, v ktorej sa uvádzajú priority EÚ na podporu strategických odvetví, medzi ktoré patria letecký, strojársky, vesmírny, chemický a farmaceutický sektor.

Cieľom stratégie je zvrátiť pokles výroby a zvýšiť jej podiel na hrubom domácom produkte zo súčasných 16 % na približne 20 % do roku 2020. Výrobné odvetvie v súčasnosti predstavuje 80 % exportu EÚ.

Podpora EÚ pre výrobcov automobilov

Správa EÚ o automobilovom priemysle English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy