Ścieżka nawigacji

Europejski przemysł samochodowy na szybkiej ścieżce rozwoju - 09/11/2012

Reflektor samochodu © iStock/Olaru Radian-Alexandru

Propozycje zwiększenia konkurencyjności sektora produkcji samochodów w UE poprzez inwestowanie w innowacyjność, zmniejszenie obciążeń administracyjnych, podniesienie kwalifikacji pracowników i zwiększenie dostępu do rynków zamorskich.

Utrzymanie przemysłu motoryzacyjnego w dobrej kondycji ma bezpośrednie przełożenie na poziom dobrobytu w Europie. Z pracy w tym sektorze lub w sektorach z nim powiązanych utrzymuje się około 12 mln osób.

Jednak z racji światowego kryzysu producenci samochodów znajdują się obecnie pod presją konkurencji i zmieniającego się zapotrzebowania. Popyt spada, a rywali na rynku przybywa, co oznacza spore wyzwanie dla firm europejskich prowadzących działalność na kontynencie i poza nim. Producenci muszą również sprostać wzrastającemu popytowi na samochody charakteryzujące się większym bezpieczeństwem i niższym zużyciem paliwa.

Oznacza to w praktyce, że firmy muszą skupić się teraz na jakości i innowacyjności. Aby pomóc im w przeprowadzeniu odpowiednich zmian, Komisja proponuje pakiet działań, które obejmują:

  • inwestycje w technologie pozwalające na obniżenie emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń i hałasu – poprzez przeznaczenie na ten cel środków unijnych, udostępnienie pożyczek z Europejskiego Banku Inwestycyjnego DeutschEnglishfrançais i zapewnienie skuteczniejszych zachęt finansowych
  • stworzenie stabilnego rynku konsumenckiego dla samochodów na paliwa alternatywne (elektryczność, wodór, gaz ziemny) – poprzez rozbudowę niezbędnej infrastruktury i opracowane norm unijnych dla elektrycznych gniazd do ładowania
  • promowanie zaawansowanych środków zwiększania bezpieczeństwa na drogach – takich jak inteligentne systemy transportowe English (komputery pokładowe, czujniki, usługi cyfrowe, systemy komunikacji itp.)
  • ograniczenie w całej UE obciążeń administracyjnych i praktyk zakłócających konkurencję
  • wspieranie sektora w uzyskaniu lepszego dostępu do rynków międzynarodowych poprzez sprawiedliwe, wyważone umowy handlowe oraz lepszą promocję, zwłaszcza w krajach, w których rośnie popyt
  • doprowadzenie do końca międzynarodowych negocjacji w sprawie wspólnych norm i zasad bezpieczeństwa dla samochodów elektrycznych i ich akumulatorów
  • podniesienie kwalifikacji pracowników, zapewnienie odpowiednich szkoleń i przewidywanie przyszłych potrzeb sektora
  • bardziej efektywne wykorzystanie funduszy na badania i innowacje na szczeblu europejskim i krajowym.

Plan powstał w oparciu o strategię przemysłową English Komisji, która określa priorytety UE w zakresie wspierania sektorów strategicznych (w tym również lotnictwa, inżynierii, sektora przestrzeni kosmicznej oraz sektorów chemicznego i farmaceutycznego).

Strategia ma na celu odwrócenie trendu spadkowego w produkcji i zwiększenie do roku 2020 jej udziału w produkcie krajowym brutto z obecnych 16 proc. do około 20 proc. Sektor produkcji odpowiada obecnie za 80 proc. eksportu UE.

Wsparcie UE dla producentów samochodów

Raport UE dotyczący przemysłu motoryzacyjnego English

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki